Pressmeddelanden

Stiftelsen stödjer landsgagnelig, långsiktig, fri grundforskning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Stiftelsen kan också initiera anslag till strategiska projekt och stipendieprogram.

På denna sida hittar du aktuella och äldre pressmeddelanden.

Forskningsreportagen som presenteras på webben är fria att publicera och citera ur under förutsättning att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse nämns.

Pressbilder

Bilder på forskare som får anslag samt övriga bilder som läggs ut som pressbilder är fria att använda om användarvillkoren som står i mediabanken uppfylls.

Pressbilder från Stiftelserna 

Presskontakt
Carina Dahlberg, Carina.dahlberg@wfab.se

Det nationella Covid-19-forskningsprogrammet vid SciLifeLab utökas genom stöd från KAW

22 mars 2021
Pressmeddelande från SciLifeLab I mars 2020 lanserade SciLifeLab ett nationellt Covid-19-forskningsprogram tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW). Nu förlängs och utökas programmet, med ytterligare 50 miljoner kronor från...
Läs mer

Sveriges kvantdatorbygge växlar upp

15 mars 2021
Pressmeddelande från Chalmers Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse nästan dubblerar den årliga budgeten för forskningssatsningen Wallenberg Centre for Quantum Technology. Det innebär att centrumet nu kan växla upp och höja...
Läs mer

Wallenbergstiftelsernas anslag 2020 – 2,4 miljarder

9 mars 2021
Under 2020 anslogs totalt närmare 2,4 miljarder kronor. Huvuddelen av Stiftelsernas anslag kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som fokuserar på grundforskning inom medicin, naturvetenskap och teknik. Men Wallenbergstiftelserna...
Läs mer

Göteborgs universitet nytt nav för utveckling av framtidens läkemedel

1 mars 2021
Pressmeddelande från Göteborgs universitet Under senare år har tekniker utvecklats för att behandla sjukdomar med så kallade oligonukleotid-läkemedel, baserade på korta DNA- eller RNA-molekyler. Nu tilldelas Wallenbergcentrum för molekylär och...
Läs mer

Det KAW-finansierade SciLifeLab-programmet om COVID-19-vaccinationseffekter lanseras nu med tio nya projekt

15 februari 2021
Pressmeddelande från SciLifeLab I december 2020 tillkännagav SciLifeLab och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) en utlysning för ett nationellt forskningsprogram för att studera effekterna av Covid-19-vaccin. Nu lanseras programmet...
Läs mer

40 miljoner kronor till forskning om covid-19 vaccin

7 december 2020
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har anslagit 40 miljoner kronor till SciLifeLab för forskning om covid-19 vacciners effektivitet och funktion. – Covid-19 är en ny, och fortfarande på många sätt...
Läs mer

Marcus Wallenberg tilldelas IVAs Stora Guldmedalj

21 oktober 2020
Marcus Wallenberg, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses vice ordförande, tilldelas IVAs Stora Guldmedalj för sina utomordentliga insatser för svenskt näringsliv, entreprenörskap, vetenskaplig utveckling och svensk innovationskraft, integrerat med hans starka...
Läs mer

3,7 miljarder kronor till life science – ny forskningssatsning av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

20 oktober 2020
Satsningen spänner över grundforskning inom områden som nya läkemedel, smittspridning och infektionsbiologi, precisionsmedicin och diagnostik, evolution och biodiversitet samt cell- och molekylärbiologi. Områden som alla är väsentliga för att förbättra...
Läs mer

50 miljoner kronor till fortsatt covid-19 forskning

7 oktober 2020
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse anslår ytterligare 50 miljoner kronor till covid-19 relaterad forskning vid SciLifeLab. Under våren anslog Stiftelsen 50 miljoner kronor till ett nationellt forskningsprogram kring covid-19 vid...
Läs mer

Sveriges största superdator för AI byggs vid Linköpings universitet

6 oktober 2020
Pressmeddelande från Linköpings universitet Knut och Alice Wallenbergs stiftelse donerar 300 miljoner kronor till Linköpings universitet och Nationellt superdatorcentrum, NSC, för att bygga Sveriges snabbaste superdator för maskininlärning och artificiell...
Läs mer