Pressmeddelanden

Stiftelsen stödjer landsgagnelig, långsiktig, fri grundforskning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Stiftelsen kan också initiera anslag till strategiska projekt och stipendieprogram.

På denna sida hittar du aktuella och äldre pressmeddelanden.

Forskningsreportagen som presenteras på webben är fria att publicera och citera ur under förutsättning att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse nämns.

Pressbilder

Bilder på forskare som får anslag samt övriga bilder som läggs ut som pressbilder är fria att använda om användarvillkoren som står i mediabanken uppfylls.

Pressbilder från Stiftelserna 

Fyra forskande överläkare blir Wallenberg Clinical Scholars 2018

4 april 2018
Årets Wallenberg Clinical Scholars bedriver framstående klinisk forskning för att hitta markörer som på ett tidigt stadium avslöjar demens och Parkinsons sjukdom, för att utveckla bättre behandlingar mot blodcancersjukdomarna leukemi...
Läs mer

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse stärker viktig framtidsforskning

4 april 2018
Den snabba utveckling som nu sker inom automatisering och digitalisering och en stor del av de framsteg som görs inom forskningen bygger på enorma mängder data. För att kunna nyttja...
Läs mer

Wallenbergstiftelsernas anslag 2017

28 mars 2018
Under 2017 anslogs totalt 2,2 miljarder kronor. Huvuddelen av Stiftelsernas anslag kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som fokuserar på grundforskning inom medicin, naturvetenskap och teknik. Men Wallenbergstiftelserna ger...
Läs mer

Två Nordiska stiftelser stödjer nätverkssamarbete inom Nobelprisad teknologi

23 januari 2018
En ny svensk-dansk forskningsallians ska öka förståelsen för hur biologiska molekyler ser ut och fungerar. Med stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Novo Nordisk Fonden kommer forskare från...
Läs mer

De blir 2017 års Wallenberg Academy Fellows

14 december 2017
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning på unga forskare fortsätter. I år har 24 framstående forskare utsetts till Wallenberg Academy Fellows. Flera av dem kan tack vare anslaget fortsätta att...
Läs mer

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses jubileumsdonation: 1,6 miljarder kronor till artificiell intelligens och kvantteknologi

14 november 2017
Utvecklingen inom kvantteknologi och Artificiell intelligens, AI, förutspås förändra såväl forskning som näringsliv och samhället i stort. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat att anslå totalt 1,6 miljarder kronor...
Läs mer

ForMAX – ett viktigt steg mot nya material från skogen

23 oktober 2017
Pressmeddelande från MAX IV: MAX IV-laboratoriet har mottagit 100 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenberg Stiftelse för investering i ett nytt strålrör, ForMAX, som kommer att ta emot forskare...
Läs mer

18 projekt som kan leda till nya forskningsgenombrott får anslag

27 september 2017
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat totalt 560 miljoner kronor till 18 forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. –...
Läs mer

Jubileumssymposium: Livsavgörande internationell grundforskning om ämnesomsättning

19 september 2017
Metabolism - ämnesomsättning är grunden för allt liv. Under Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses jubileumssymposium i Göteborg den 28 september samlas framstående forskare inom området för att presentera de senaste...
Läs mer

Jubileumssymposium: Har demokratiseringen av världen avstannat?

12 september 2017
För några år sedan gick en demokratiseringsvåg över arabvärlden, idag är situationen allt annat än demokratisk i flera av länderna. I väst får växande populism konsekvenser för tilltron för demokratin...
Läs mer