Pressmeddelanden

Stiftelsen stödjer landsgagnelig, långsiktig, fri grundforskning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Stiftelsen kan också initiera anslag till strategiska projekt och stipendieprogram.

På denna sida hittar du aktuella och äldre pressmeddelanden.

Forskningsreportagen som presenteras på webben är fria att publicera och citera ur under förutsättning att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse nämns.

Pressbilder

Bilder på forskare som får anslag samt övriga bilder som läggs ut som pressbilder är fria att använda om användarvillkoren som står i mediabanken uppfylls.

Pressbilder från Stiftelserna 

Presskontakt
Carina Dahlberg, Carina.dahlberg@wfab.se

50 miljoner kronor till fortsatt covid-19 forskning

7 oktober 2020
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse anslår ytterligare 50 miljoner kronor till covid-19 relaterad forskning vid SciLifeLab. Under våren anslog Stiftelsen 50 miljoner kronor till ett nationellt forskningsprogram kring covid-19 vid...
Läs mer

Sveriges största superdator för AI byggs vid Linköpings universitet

6 oktober 2020
Pressmeddelande från Linköpings universitet Knut och Alice Wallenbergs stiftelse donerar 300 miljoner kronor till Linköpings universitet och Nationellt superdatorcentrum, NSC, för att bygga Sveriges snabbaste superdator för maskininlärning och artificiell...
Läs mer

18 forskningsprojekt beviljas totalt 541 miljoner kronor

30 september 2020
Studier av Arktis klimat i ett helårsperspektiv, alternativ till kvantdatorer och studier av nervceller för att förstå hur emotion och kognition är förändrat vid autism, är vad några av de...
Läs mer

SciLifeLab lanserar nationellt forskningsprogram kring Covid-19

6 maj 2020
Pressmeddelande från SciLifeLab Totalt 67 forskningsprojekt kring Covid-19 – inom allt ifrån virusdiagnostik och serologi, till biomarkörer, läkemedelsutveckling och datamodeller – är del av det nationella forskningsprogram som SciLifeLab nu...
Läs mer

SciLifeLab samordnar storsatsning på diagnostik och forskning om Coronaviruset

8 april 2020
Pressmeddelande från SciLifeLab Det universitetsdrivna forskningscentret SciLifeLab tar nu ett helhetsgrepp på biovetenskapliga insatser kopplade till den pågående pandemin orsakad av coronaviruset SARS-CoV-2. För att nå snabba framsteg får lovande...
Läs mer

Miljonanslag som stärker matematisk grundforskning

24 mars 2020
Sexton framstående matematiker får i år anslag inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram. Avancerade kunskaper i matematik är en viktig grund för många andra vetenskaper och för...
Läs mer

Wallenberg Clinical Scholars: 60 miljoner kronor i anslag till forskande läkare

23 mars 2020
Årets Wallenberg Clinical Scholars från Lund, Linköping och Stockholm vill hitta metoder som bromsar förloppet av Huntingtons sjukdom, bidra till att få fram effektivare smärtläkemedel, förfina behandlingen av övervikt och...
Läs mer

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar omedelbar utökad Coronatestning med 50 miljoner kronor

22 mars 2020
Wallenbergstiftelserna som är landets största privata finansiärer av life science och medicin har beslutat att omgående anslå 50 miljoner kronor till akademiska laboratorier på Science for Life Laboratory, Karolinska Institutet...
Läs mer

Peter Wallenberg Jr hedersmedlem av Uppsala universitet

13 mars 2020
Värdigheten Hedersmedlem av Uppsala universitet tilldelas dem som genom särskilt betydande donationer eller mycket betydande insatser i offentlig eller enskild verksamhet gjort sig särskilt högt förtjänta. Motiveringen lyder: Peter Wallenberg...
Läs mer

Wallenbergstiftelsernas anslag 2019 – 2,4 miljarder

10 mars 2020
Under 2019 anslogs totalt 2,4 miljarder kronor. Huvuddelen av Wallenbergstiftelsernas anslag kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som fokuserar på grundforskning inom medicin, naturvetenskap och teknik. Men Wallenbergstiftelserna ger...
Läs mer