Pressmeddelanden och nyheter

Stiftelsen stödjer landsgagnelig, långsiktig, fri grundforskning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Stiftelsen kan också initiera anslag till strategiska projekt och stipendieprogram.

På denna sida hittar du aktuella och äldre pressmeddelanden.

Forskningsreportagen som presenteras på webben är fria att publicera och citera ur under förutsättning att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse nämns.

Pressbilder

Bilder på forskare som får anslag samt övriga bilder som läggs ut som pressbilder är fria att använda om användarvillkoren som står i mediabanken uppfylls.

Pressbilder från Stiftelserna 

Presskontakt
Carina Dahlberg, Carina.dahlberg@wfab.se

Materialvetenskap för en hållbar värld – ny forskningssatsning på drygt 3 miljarder kronor

30 november 2021

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar drygt 3 miljarder kronor på forskning som skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom att nya och förbättrade material och tillverkningsprocesser...

Läs mer

Nytt tillskott på 25 miljoner kronor till matematisk grundforskning

24 mars 2021

Femton matematiker får i år dela på 25 miljoner kronor i anslag inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram. Programmet gör det bland annat möjligt för yngre matematiker...

Läs mer

Sveriges snabbaste superdator för AI är invigd

23 mars 2021

Pressmeddelande från Linköpings universitet Berzelius är nu Sveriges snabbaste superdator för AI och maskininlärning och finns på Nationellt superdatorcentrum vid Linköpings universitet. En donation på 300 miljoner kronor från Knut...

Läs mer

Det nationella Covid-19-forskningsprogrammet vid SciLifeLab utökas genom stöd från KAW

22 mars 2021

Pressmeddelande från SciLifeLab I mars 2020 lanserade SciLifeLab ett nationellt Covid-19-forskningsprogram tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW). Nu förlängs och utökas programmet, med ytterligare 50 miljoner kronor från...

Läs mer

Sveriges kvantdatorbygge växlar upp

15 mars 2021

Pressmeddelande från Chalmers Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse nästan dubblerar den årliga budgeten för forskningssatsningen Wallenberg Centre for Quantum Technology. Det innebär att centrumet nu kan växla upp och höja...

Läs mer

Wallenbergstiftelsernas anslag 2020 – 2,4 miljarder

9 mars 2021

Under 2020 anslogs totalt närmare 2,4 miljarder kronor. Huvuddelen av Stiftelsernas anslag kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som fokuserar på grundforskning inom medicin, naturvetenskap och teknik. Men Wallenbergstiftelserna...

Läs mer

Göteborgs universitet nytt nav för utveckling av framtidens läkemedel

1 mars 2021

Pressmeddelande från Göteborgs universitet Under senare år har tekniker utvecklats för att behandla sjukdomar med så kallade oligonukleotid-läkemedel, baserade på korta DNA- eller RNA-molekyler. Nu tilldelas Wallenbergcentrum för molekylär och...

Läs mer

Det KAW-finansierade SciLifeLab-programmet om COVID-19-vaccinationseffekter lanseras nu med tio nya projekt

15 februari 2021

Pressmeddelande från SciLifeLab I december 2020 tillkännagav SciLifeLab och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) en utlysning för ett nationellt forskningsprogram för att studera effekterna av Covid-19-vaccin. Nu lanseras programmet...

Läs mer

40 miljoner kronor till forskning om covid-19 vaccin

7 december 2020

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har anslagit 40 miljoner kronor till SciLifeLab för forskning om covid-19 vacciners effektivitet och funktion. – Covid-19 är en ny, och fortfarande på många sätt...

Läs mer

Marcus Wallenberg tilldelas IVAs Stora Guldmedalj

21 oktober 2020

Marcus Wallenberg, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses vice ordförande, tilldelas IVAs Stora Guldmedalj för sina utomordentliga insatser för svenskt näringsliv, entreprenörskap, vetenskaplig utveckling och svensk innovationskraft, integrerat med hans starka...

Läs mer