Wallenberg Academy Fellows tar sig an framtidens forskningsfrågor

Pressmeddelande
29 november 2023

I år har 31 yngre forskare utsetts till Wallenberg Academy Fellows av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Anslaget innebär att de får finansiering för fem år framåt och möjlighet att ta del av ett unikt mentorsprogram.

Kan datorer i framtiden drivas enbart av ljus? Skulle det vara möjligt för människor att läka sina hjärtan på samma sätt som revbenssalamandrar? Hur formas och utvecklas dvärggalaxer och hur ska vi bli bättre på att bedöma sannolikheten för risker i samband med katastrofer? Det är några av de forskningsfrågor som årets Wallenberg Academy Fellows vill ägna sig åt.

– Det är glädjande att se vilken bredd forskningen har och vilken hög klass det är på ansökningarna samt att de sökande kommer från så vitt skilda bakgrunder. Det handlar både om unga forskare som redan finns vid svenska universitet och utländska forskare som rekryteras hit, berättar Peter Wallenberg Jr, ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Kungl. Vetenskapsakademiens ledamöter bistår Stiftelsen genom att granska ansökningarna och hjälpa till med urvalet. Akademien håller också i det mentorsprogram som de utvalda forskarna får delta i. 

– Det är väldigt roligt för oss att på det här sättet få ta del av de spännande projekt som planeras och bidra genom att identifiera dem som har störst potential. Att Akademien sedan även får vara med och vägleda dessa yngre forskare i deras karriärer genom mentorsprogrammet är verkligen stimulerande, säger Hans Ellegren, ständig sekreterare i Kungl. Vetenskapsakademien.

Anslaget utlystes för första gången 2012 efter att programmet inrättats i samarbete med de kungliga akademierna och 16 svenska universitet. Beroende på ämnesområde omfattar anslaget mellan 6,5 och 15,6 miljoner kronor per forskare under fem år. Efter den första periodens slut finns möjlighet att söka ytterligare fem års finansiering. Anslaget rymmer forskning inom såväl naturvetenskap, medicin, teknik och humaniora som samhällsvetenskap. I och med årets kull har 261 unga forskare, varav 46 procent kvinnor, utsetts till Wallenberg Academy Fellows.

2023 års Wallenberg Academy Fellows:

(I de fall det nominerande universitetet skiljer sig från forskarens nuvarande universitet återfinns det nominerande universitetet inom parentes)

Naturvetenskap

Dr Jessica Stephenson, University of Pittsburgh, USA (Stockholms universitet)
Dr Andrea Scotti, Institute of Physical Chemistry, RWTH, Aachen, Tyskland (Lunds universitet)
Dr Georgia Panopoulou, Chalmers tekniska högskola
Dr Azadeh Fattahi, Durham University, Storbritannien (Stockholms universitet)
Dr Thomas Nordlander, Australian National University, Weston Creek, Australien (Uppsala universitet)
Dr Ruth Pöttgen, Lunds universitet 
Dr Foivos Perakis, Stockholms universitet
Dr Susanna F. de Rezende, Lunds universitet 
Dr Birgit Wild, Stockholms universitet
Dr Matthias Geilhufe, Chalmers tekniska högskola 
Dr Ilaria Piazza, Max Delbrück Center for Molecular Medicine in Berlin, Tyskland (Stockholms universitet)
Dr André Mateus, Umeå universitet 
Dr Courtney Stairs, Lunds universitet

Medicin

Dr Hugo Zeberg, Karolinska Institutet och och Max-Planck-institutet för evolutionär antropologi, Leipzig, Tyskland
Dr Alessandro Furlan, Karolinska Institutet
Dr Niklas Mejhert, Karolinska Institutet
Dr Stefanos Stagkourakis, California Institute of Technology, USA (Karolinska Institutet)
Dr Elif Eroglu, Karolinska Institutet 
Dr Xingqi Chen, Uppsala universitet

Teknik

Dr André Teixeira, Uppsala universitet
Dr Mika Sipponen, Stockholms universitet
Dr Olaf Hartig, Linköpings universitet 
Dr Nicolò Maccaferri, Umeå universitet 
Dr Alexander Gillett, University of Cambridge, Storbritannien (Linköpings universitet)
Dr Julia Wiktor, Chalmers tekniska högskola

Humaniora

Professor Orri Stefánsson, Stockholms universitet och Swedish Collegium for Advanced Study 
Dr Mateja Hajdinjak, Max-Planck-institutet för evolutionär antropologi , Leipzig, Tyskland (Stockholms universitet)

Samhällsvetenskap

Dr Jacob Nyrup, Universitetet i Oslo, Norge (Göteborgs universitet)
Dr Gaia Olivo, Göteborgs universitet
Dr Julia Zulver, Universidad Nacional Autónoma de México och Oxford University, Storbritannien (Försvarshögskolan)
Dr Moa Lidén, University College London, Storbritannien (Uppsala universitet)

Presentationer av varje enskild forskares forskning 

Pressbilder

Kontakt:

Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
[email protected]

Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
[email protected]

Hans Ellegren, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
08-673 95 03
[email protected]

Eva Nevelius, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
070-878 67 63
[email protected]