Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows 2021

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Naturvetenskap

Dr Derek Lundberg 
Max Planck-institutet för utvecklingsbiologi, Tübingen, Tyskland
Nominerad av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Kort om forskningen: Hur kan bakterier få viktiga grödor att frodas?

Dr Sanja Vickovic 
Broad Institute of MIT and Harvard, USA
Nominerad av Uppsala universitet

Kort om forskningen: Vad driver utvecklingen av tjocktarmscancer? 

Dr Christina Williamson
University of Colorado, Boulder, USA
Nominerad av av Göteborgs universitet

Kort om forskningen: Ska minska osäkerheterna i klimatprognoser

Professor Hannes Thiel 
Kiels universitet, Tyskland
Nominerad av Chalmers tekniska högskola

Kort om forskningen: Ska bidra till att klassificera matematiska objekt

Dr Kristina Davis 
University of California, Santa Barbara, USA
Nominerad av Chalmers tekniska högskola

Kort om forskningen: Finslipar metoder för att hitta liv i andra solsystem

Dr Laura Donnay
TU Wien 
Nominerad av Stockholms universitet

Kort om forskningen: Ska vidareutveckla matematik som har tagits framför att beskriva svarta hål

Dr Magdalena Zych 
University of Queensland, Australien
Nominerad av Stockholms universitet

Kort om forskningen: Hur flyter tiden i kvantvärlden? 

Dr Simon Stael 
VIB-UGent Center for Plant Systems Biology, Belgien
Nominerad av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Kort om forskningen: Hur läker sig träd och andra växter efter en skada? 

Medicin

Dr Björn Reinius 
Karolinska Institutet

 

Kort om forskningen: Hur balanseras genuttrycket mellan kromosomkopior?

Dr Daniella Rylander Ottosson 
Lunds universitet

 

Kort om forskningen: Omprogrammerade celler ska läka hjärnan

Dr Davide Angeletti 
Göteborgs universitet

 

Kort om forskningen: Ska utveckla influensavacciner som ger ett mer varaktigt skydd

Dr Linda Johansson 
Göteborgs universitet

 

Kort om forskningen: Ska studera nytt mål för läkemedel mot typ 2-diabetes 

Dr Marcus Buggert
Karolinska Institutet

 

Kort om forskningen: Hur skyddar sig vår kropp mot virus?  

Dr Paulina Wanrooij 
Umeå universitet

 

Kort om forskningen: Hur påverkas cellen av skador i sitt energikraftverk? 

Dr Sebastien Talbot 
Université de Montréal, Kanada
Nominerad av Karolinska Institutet

Kort om forskningen: Vill blockera tumörers förmåga att slå ut vårt immunförsvar

Teknik

Dr Adam Slabon 
Stockholms universitet

 

Kort om forskningen: Ska återvinna naturresursen lignin och skapa nya hållbara material

Dr Elena Bykova 
Bayerisches Geoinstitut, Universität Bayreuth, Tyskland
Nominerad av Linköpings universitet

Kort om forskningen: Extrema tryck ska ge nya och hittills okända material

Dr Klas Tybrandt 
Linköpings universitet

 

Kort om forskningen: Ska utveckla ny elastisk mikroelektronik för hjärnan

Dr Niki Vazou 
IMDEA Software Institute, Spanien
Nominerad av Chalmers tekniska högskola

Kort om forskningen: Ny metod för att verifiera programvaror

Dr Simone Fabiano 
Linköpings universitet

 

Kort om forskningen: Ska utveckla ledande material för framtidens elektronik

Dr Yasmine Sassa 
Chalmers tekniska högskola

 

Kort om forskningen: Utforskar exotiskt material för framtidens datorer och energiteknik

Humaniora

Professor Anne Kaun
Södertörns högskola

 

Kort om forskningen: Hur påverkar automatiserade myndighetsbeslut vår syn på demokrati?

Dr Hannah Strømmen 
University of Chichester, Storbritannien
Nominerad av Lunds universitet

Kort om forskningen: Vilken roll spelar bibeln för utvecklingen av vårt sekulära samhälle?

Dr Silvia De Toffoli 
Princeton University, USA
Nominerad av Linköpings universitet

Kort om forskningen: Ska utforska matematikens felbarhet och mänskliga svagheter

Samhällsvetenskap

Dr Armita Golkar 
Stockholms universitet

 

Kort om forskningen: Hur formar tonåren risken för ångest? 

Dr Björn Lindström 
Universiteit van Amsterdam, UvA
Nominerad av Karolinska Institutet

Kort om forskningen: Vad gör att vi kan lära oss av andra och forma en kultur?