Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows 2023

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

I och med årets kull på 31 forskare har totalt 261 unga forskare, varav 46 procent kvinnor, utsetts till Wallenberg Academy Fellows.

Naturvetenskap

Dr Jessica Stephenson
University of Pittsburgh, USA

Nominerad av Stockholms universitet

Kort om forskningen: Hur påverkar djurs sociala beteenden utvecklingen av epidemier? 

Dr Andrea Scotti
Institute of Physical Chemistry, RWTH, Aachen, Tyskland

Nominerad av Lunds universitet

Kort om forskningen: Ska utforska hur det går att tillverka konstgjort blod

Dr Georgia Panopoulou
Chalmers tekniska högskola

Kort om forskningen: Ska skapa en bild av Vintergatans magnetfält i tre dimensioner

Dr Azadeh Fattahi
Durham University, Storbritannien

Nominerad av Stockholms universitet

Kort om forskningen: Ska simulera dvärggalaxer och universums mörka materia 

Dr Thomas Nordlander
Australian National University, Weston Creek, Australien

Nominerad av Uppsala universitet

Kort om forskningen: Spektrum från uråldriga stjärnor kan skriva om universums historia

Dr Ruth Pöttgen
Lunds universitet 

 

Kort om forskningen: Består mörk materia av lätta partiklar? 

Dr Foivos Perakis
Stockholms universitet

 

Kort om forskningen: Hur beter sig biomolekyler i cellens trånga miljö? 

Dr Susanna F. de Rezende
Lunds universitet 

 

Kort om forskningen: Kan datorer alltid hitta en lösning på ett problem? 

Dr Birgit Wild
Stockholms universitet

 

Kort om forskningen: Hur mycket metan döljer sig i genomfrusna jordmassor under Arktis?

Dr Matthias Geilhufe
Chalmers tekniska högskola 

 

Kort om forskningen: Ska utforska ultrasnabb magnetisering av material

Dr Ilaria Piazza
Max Delbrück Center for Molecular Medicine in Berlin, Tyskland

Nominerad av Stockholms universitet

Kort om forskningen: Ska kartlägga hur enskilda ämnen styr cellers ämnesomsättning

Dr André Mateus
Umeå universitet 

 

Kort om forskningen: Ska kartlägga okända arkéer i våra tarmar

Dr Courtney Stairs
Lunds universitet

 

Kort om forskningen: Hur påverkar mikroorganismer i syrefattiga miljöer jordens klimat? 

Medicin

Dr Hugo Zeberg
Karolinska Institutet och och Max-Planck-institutet för evolutionär antropologi, Leipzig, Tyskland

 

Kort om forskningen: Hur påverkar arvet från neandertalarna vår risk för olika sjukdomar? 

Dr Alessandro Furlan
Karolinska Institutet

 

Kort om forskningen: Ska utforska nya nervbanor som kan påverka vår vikt

Dr Niklas Mejhert
Karolinska Institutet

 

Kort om forskningen: Varför slutar fettväven fungera vid bukfetma och typ 2-diabetes?  

Dr Stefanos Stagkourakis
California Institute of Technology, USA

Nominerad av Karolinska Institutet

Kort om forskningen: Hur styrs våra mänskliga instinkter och vad får oss att överreagera? 

Dr Elif Eroglu
Karolinska Institutet 

 

Kort om forskningen: Ska förmå hjärtat att läka skadade delar efter en infarkt

Dr Xingqi Chen
Uppsala universitet

 

Kort om forskningen: Hur går det till när metastaser formas? 

Teknik

Dr André Teixeira
Uppsala universitet

 

Kort om forskningen: Ska säkra vårt uppkopplade samhälle mot cyberattacker

Dr Mika Sipponen
Stockholms universitet

 

Kort om forskningen: Ska skapa levande material för vattenrening och koldioxidfixering

Dr Olaf Hartig
Linköpings universitet 

 

Kort om forskningen: Ska kunna dra smarta slutsatser från spridd information

Dr Nicolò Maccaferri
Umeå universitet 

 

Kort om forskningen: Utvecklar komponenter till datorer som kan drivas av ljus

Dr Alexander Gillett
University of Cambridge, Storbritannien

Nominerad av Linköpings universitet

Kort om forskningen: Ska förbättra prestandan hos miljövänliga halvledarmaterial

Dr Julia Wiktor
Chalmers tekniska högskola

 

Kort om forskningen: Ska optimera energifångande material för solceller

Humaniora

Professor Orri Stefánsson
Stockholms universitet och Swedish Collegium for Advanced Study 

 

Kort om forskningen: Hur ska vi fatta beslut kring potentiella katastrofer? 

Dr Mateja Hajdinjak
Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Tyskland

Nominerad av Stockholms universitet

Kort om forskningen: Vilken relation hade neandertalare och tidiga homo sapiens? 

Samhällsvetenskap

Dr Jacob Nyrup
Universitetet i Oslo, Norge

Nominerad av Göteborgs universitet

Kort om forskningen: En systematisk kartläggning av politiska makthavare

Dr Gaia Olivo
Göteborgs universitet

 

Kort om forskningen: Hur förändras hjärnan när vi övar in nya rörelser? 

Dr Julia Zulver
Universidad Nacional Autónoma de México och Oxford University, Storbritannien

Nominerad av Försvarshögskolan

Kort om forskningen: Ska studera kampen för att skydda kvinnors rättigheter i kontext av motstånd

Dr Moa Lidén
University College London, Storbritannien

Nominerad av Uppsala universitet

Kort om forskningen: Bevisföringen i brottmål ska bli evidensbaserad