Hugo Zeberg

Wallenberg Academy Fellow 2023

Medicin

Dr Hugo Zeberg
Karolinska Institutet och och Max-Planck-institutet för evolutionär antropologi, Leipzig, Tyskland

Hur påverkar arvet från neandertalarna vår risk för olika sjukdomar? 

Under covid-19-pandemin blev det tydligt att vårt förhistoriska arv påverkar oss. Ungefär var tredje person som blev inlagda på sjukhus bar på en genvariant som härstammade från neandertalarna. Wallenberg Academy Fellow Hugo Zeberg ska nu undersöka hur fler genvarianter från förhistoriska människor påverkar vår hälsa. 

När forskare lyckades kartlägga gener från neandertalarna 2010 upptäckte de att en del av deras arvsmassa lever kvar i oss. Studier har sedan dess visat att genvarianter från neandertalare bland annat tycks spelar roll för vårt immunförsvar och ökar risken att drabbas av allvarlig covid-19, samtidigt som det kan ge ett skydd mot hiv.  

Dr Hugo Zeberg, Karolinska Institutet och Max-Planck-institutet för evolutionär antropologi i Leipzig, ska nu systematiskt studera hur det genetiska arv vi har fått från både neandertalare och deras östasiatiska släktingar, denisovanerna, påverkar vår hälsa. Han kommer att söka efter nya genvarianter och utnyttja medicinska databaser i Europa och Asien för att hitta kopplingar till olika sjukdomar. I nästa steg ska han undersöka vilken inverkan de olika genvarianterna har på våra celler, för att se om han kan belägga ett molekylärt orsakssamband till olika sjukdomar. 

Ett annat mål i projektet är att kartlägga hur genvarianter som påverkar vårt immunförsvar har förändrats under historiens gång och vilken effekt exempelvis epidemier har haft på dem. Förhoppningen är att den nya infallsvinkeln på olika sjukdomsrisker kan ge oväntad kunskap som kan användas för att utveckla nya behandlingsalternativ.  

Foto Patrik Lundin