Beviljade anslag

Stiftelsen stödjer landsgagnelig, långsiktig, fri grundforskning. Läs nedan om de anslag som beviljats de senaste åren.

Projektanslag

Knut och Alice Wallenberg Stiftelsen har under 2020 beviljat 541 miljoner kronor till 18 forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. 
Se beviljade anslag
541miljoner

Wallenberg Academy Fellows

Under 2021 har 27 nya Wallenberg Academy Fellows utsetts. Sedan programmet startade 2012 har totalt 230 unga forskare utsetts till Wallenberg Academy Fellows.
Se beviljade anslag
230Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag

Wallenberg Academy Fellows är en långsiktig satsning på unga forskare i Sverige. Vid den första 5-åriga anslagsperiodens slut har forskarna möjlighet att nomineras för ytterligare fem års finansiering. Under 2021 beviljades 12 Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag.
Se beviljade anslag
12 Förlängningsanslag

Wallenberg Scholars

Programmet avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Programmet är femårigt med möjlighet till förlängning med ytterligare fem år.

Se beviljade anslag
85 Scholars

Wallenberg Clinical Scholars

Under 2020 utsågs fyra Wallenberg Clinical Scholars. Stiftelsen satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars. Satsningen kommer att omfatta 24 av landets bästa kliniker och kommer att löpa under tio år.  
Se beviljade anslag
24 Clinical Scholars

Wallenberg Clinical Scholars förlängning

Under 2021 beviljades fem Wallenberg Clinical Scholars ett förlängt anslag under ytterligare fem år.
Se beviljade anslag
600 Million

Matematikprogrammet

För att Sverige ska återta en internationell tätposition inom matematikområdet kommer Stiftelsen tillsammans med Kungi. Vetenskapsakademien att ge stöd till framstående matematikforskare under åren 2014-2029. Stöder uppgår till totalt 650 miljoner kronor. Under 2021 beviljades 15 tjänster.
Se beviljade anslag
650 miljoner

Stipendieprogram

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utlyser under vissa perioder stipendier inom viktiga områden för svensk forskning. Stiftelse utlyste under slutet av 2019 stipendier inom tre program
Se beviljade anslag
23 stipendier

Strategiska satsningar

Strategiska satsningar initieras av Stiftelsen och är ett komplement till forskarinitierade projekt. Ett strategiskt projekt ska förutom kravet på strategisk relevans hålla högsta vetenskapliga kvalité och vara till extra gagn för landets utveckling.

Se beviljade anslag

Forskning inom hållbarhetsområdet

Projektanslag och individuella anslag som Wallenberg Academy Fellows och Wallenbergs Scholars som ryms inom hållbarhetsområdet finns listade nedan
Se anslag inom hållbarhetsområdet