Beviljade anslag

Stiftelsen stödjer landsgagnelig, långsiktig, fri grundforskning. Läs nedan om de anslag som beviljats de senaste åren.

Projektanslag

Knut och Alice Wallenberg Stiftelsen har under 2022 beviljat 700 miljoner kronor till 23 forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. 
Se beviljade anslag
700miljoner

Wallenberg Academy Fellows

Under 2023 har 31 nya Wallenberg Academy Fellows utsetts. Sedan programmet startade 2012 har totalt 261 unga forskare utsetts till Wallenberg Academy Fellows.
Se beviljade anslag
261Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag

Wallenberg Academy Fellows är en långsiktig satsning på unga forskare i Sverige. Vid den första 5-åriga anslagsperiodens slut har forskarna möjlighet att nomineras för ytterligare fem års finansiering. Under 2022 beviljades 15 Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag.
Se beviljade anslag
15 Förlängningsanslag

Wallenberg Scholars

Programmet avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Programmet är femårigt.

Se beviljade anslag
118 Scholars

Wallenberg Clinical Scholars

Under 2020 utsågs fyra Wallenberg Clinical Scholars. Stiftelsen satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars. Satsningen kommer att omfatta 24 av landets bästa kliniker och kommer att löpa under tio år.  
Se beviljade anslag
24 Clinical Scholars

Wallenberg Clinical Scholars förlängning

Under 2023 beviljades fyra Wallenberg Clinical Scholars ett förlängt anslag under ytterligare fem år.
Se beviljade anslag
600 Million

Matematikprogrammet

För att Sverige ska återta en internationell tätposition inom matematikområdet kommer Stiftelsen tillsammans med Kungi. Vetenskapsakademien att ge stöd till framstående matematikforskare under åren 2014-2030. Stöder uppgår till totalt 650 miljoner kronor. Under 2024 beviljades 18 tjänster.
Se beviljade anslag
650 miljoner

Yngre seniora matematikforskare 

Anslaget för att rekrytera yngre seniora matematikforskare till Sverige är ett komplement till matematikprogrammet.
Se beviljade anslag
50 miljoner

Stipendieprogram

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utlyser under vissa perioder stipendier inom viktiga områden för svensk forskning. Stiftelsen utlyste under slutet av 2022 stipendier inom tre program.
Se beviljade anslag
18 stipendier

Strategiska satsningar

Strategiska satsningar initieras av Stiftelsen och är ett komplement till forskarinitierade projekt. Ett strategiskt projekt ska förutom kravet på strategisk relevans hålla högsta vetenskapliga kvalité och vara till extra gagn för landets utveckling.

Se beviljade anslag

Forskning inom hållbarhetsområdet

Projektanslag och individuella anslag som Wallenberg Academy Fellows och Wallenbergs Scholars som ryms inom hållbarhetsområdet finns listade nedan
Se anslag inom hållbarhetsområdet