Wallenberg Clinical Scholars 2020

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars. Satsningen kommer att omfatta 24 av landets bästa kliniker.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars. Satsningen kommer att omfatta 24 av landets bästa kliniker och kommer att löpa under tio år.

Målet med programmet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården.

Wallenberg Clinical Scholars är en del av den satsning på totalt 2,5 miljarder kronor som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör för att stärka den medicinska forskningen och livsvetenskaperna, Life Science, under kommande tioårsperiod.

Wallenberg Scholars 2020

Anca Catrina, överläkare och professor i reumatologi
Karolinska Institutet

Hon vill bota ledgångsreumatism

 

Håkan Olausson, överläkare och professor i klinisk neurovetenskap
Linköpings universitet

Banbrytande upptäckt kan ge bättre lindring av smärta

 

Åsa Petersén, överläkare i psykiatri och professor i neurovetenskap
Lunds universitet

Ska utveckla behandling mot Huntingtons sjukdom

 

Mikael Rydén, överläkare och professor i klinisk och experimentell fettvävsforskning
Karolinska Institute

Varför förändras fettcellerna när en person får övervikt?