Wallenberg Clinical Scholars 2020

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars. Satsningen kommer att omfatta 24 av landets bästa kliniker.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars. Satsningen kommer att omfatta 24 av landets bästa kliniker och kommer att löpa under tio år.

Målet med programmet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården.

Wallenberg Clinical Scholars är en del av den satsning på totalt 2,5 miljarder kronor som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör för att stärka den medicinska forskningen och livsvetenskaperna, Life Science, under kommande tioårsperiod.

Wallenberg Clinical Scholars 2020

Håkan Olausson, överläkare och professor i klinisk neurovetenskap,
Linköpings universitet

Nyupptäckt nervfiber kan ge ledtrådar om smärtbehandling

 

Åsa Petersén, överläkare i psykiatri och professor i neurovetenskap,
Lunds universitet

Forskning på tidiga Huntingtons-symtom kan ge nya behandlingar

 

Mikael Rydén, överläkare och professor i klinisk och experimentell fettvävsforskning, Karolinska Institutet

Han söker fetmans följdsjukdomar i fettvävens celler