Wallenberg Clinical Scholars 2019

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars. Satsningen kommer att omfatta 25 av landets bästa kliniker och kommer att löpa under tio år.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars. Satsningen kommer att omfatta 24 av landets bästa kliniker och kommer att löpa under tio år.

Målet med programmet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården.

Wallenberg Clinical Scholars är en del av den satsning på totalt 1,7 miljarder kronor som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör för att stärka den medicinska forskningen och livsvetenskaperna, Life Science, under kommande tioårsperiod.

Wallenberg Clinical Scholars 2019

Ann Hellström, överläkare och professor i barnoftalomologi
Göteborgs universitet

Hon vill ge för tidigt födda barn ett bättre liv

Kristian Riesbeck, överläkare och professor i klinisk bakteriologi
Lunds universitet

Han skapar vaccin av bakteriers vapen

Markus Heilig, professor i psykiatri
Linköpings universitet

Nya läkemedel ska bekämpa alkoholberoende

Olle Kämpe, överläkare och professor i klinisk endokrinologi
Karolinska Institutet

Han vill förstå autoimmuna sjukdomar – varför immunförsvaret blir en fiende

 

Stefan James, överläkare och professor i kardiologi
Uppsala universitet

Han vill att vården lär sig mer av allt den redan gör