Wallenberg Clinical Scholars 2019

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars. Satsningen kommer att omfatta 25 av landets bästa kliniker och kommer att löpa under tio år.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars. Satsningen kommer att omfatta 24 av landets bästa kliniker och kommer att löpa under tio år.

Målet med programmet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården.

Wallenberg Clinical Scholars är en del av den satsning på totalt 1,7 miljarder kronor som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör för att stärka den medicinska forskningen och livsvetenskaperna, Life Science, under kommande tioårsperiod.

Wallenberg Clinical Scholars 2019

Ann Hellström, överläkare och professor i barnoftalomologi
Göteborgs universitet

Vad behöver extremt prematura barn för att växa normalt?

 

Kristian Riesbeck, överläkare och professor i klinisk bakteriologi
Lunds universitet

Framställer säkra vacciner mot öroninflammationer

 

Markus Heilig, professor i psykiatri
Linköpings universitet

Ska utveckla läkemedel mot alkoholberoende

 

Olle Kämpe, överläkare och professor i klinisk endokrinologi
Karolinska Institutet

Ska undersöka varför vi får autoimmuna sjukdomar

 

Stefan James, överläkare och professor i kardiologi
Uppsala universitet

Ett lärande vårdsystem för evidensbaserad medicin