Wallenberg Clinical Scholars 2018

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars. Satsningen kommer att omfatta 25 av landets bästa kliniker och kommer att löpa under tio år.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars. Satsningen kommer att omfatta 25 av landets bästa kliniker och kommer att löpa under tio år.

Målet med programmet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården.

Wallenberg Clinical Scholars är en del av den satsning på totalt 1,7 miljarder kronor som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör för att stärka den medicinska forskningen och livsvetenskaperna, Life Science, under kommande tioårsperiod.

Programmet utlystes 2014 och nu offentliggörs den tredje omgången Wallenberg Clinical Scholars.

Wallenberg Clinical Scholars 2018

Mats Brännström, överläkare och professor i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet

Leder ett banbrytande transplantationsprojektet av livmödrar
Läs mer

Thoas Fioretos, överläkare och professor vid Avdelningen för klinisk genetik, Lunds universitet

Arbetar för att utveckla mer specifika behandlingar mot leukemi
Läs mer

Oskar Hansson, överläkare och professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet

Letar efter molekylära markörer som på ett tidigt stadium kan avslöja både demens och Parkinsons sjukdom
Läs mer

Eva Hellström-Lindberg, överläkare och professor vid Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Huddinge

Ska vidareutveckla behandling av myelodysplastiskt syndrom (MDS), en blodcancerform, samt en metod för att förutspå återfall
Läs mer