Wallenberg Clinical Scholars 2018

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars. Satsningen kommer att omfatta 25 av landets bästa kliniker och kommer att löpa under tio år.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars. Satsningen kommer att omfatta 25 av landets bästa kliniker och kommer att löpa under tio år.

Målet med programmet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården.

Wallenberg Clinical Scholars är en del av den satsning på totalt 1,7 miljarder kronor som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör för att stärka den medicinska forskningen och livsvetenskaperna, Life Science, under kommande tioårsperiod.

Programmet utlystes 2014 och nu offentliggörs den tredje omgången Wallenberg Clinical Scholars.

Wallenberg Clinical Scholars 2018

Mats Brännström, överläkare och professor i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet

Världsberömd livmodertransplantation ska förbättras med robot

Thoas Fioretos, överläkare och professor vid Avdelningen för klinisk genetik, Lunds universitet

Leukemicellers yta kan bli mål för nya läkemedel

Oskar Hansson, överläkare och professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet

Blodprov för Alzheimers ska revolutionera diagnostiken

Eva Hellström-Lindberg, överläkare och professor vid Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Huddinge

Hennes forskning kan ge ny behandling av blodcancerformen MDS