Wallenberg Clinical Scholars 2017

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars. Satsningen kommer att omfatta 25 av landets bästa kliniker och kommer att löpa under tio år.

Målet med programmet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården.

Wallenberg Clinical Scholars är en del av den satsning på totalt 1,7 miljarder kronor som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör för att stärka den medicinska forskningen och livsvetenskaperna, Life Science, under kommande tioårsperiod.

Programmet utlystes 2014 och nu offentliggörs den tredje omgången Wallenberg Clinical Scholars.

Wallenberg Clinical Scholars 2017

Birgitta Henriques Normark, överläkare och professor vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet

Hon ska undersöka vad som gör att tidigare sällsynta pneumokocker är spridningsbenägna och orsakar sjukdom, samt blir motståndskraftiga mot antibiotika. Målet är att förhindra allvarliga och dödliga infektioner. 

Hon vill förstå vad som skiljer ofarligt från livsfarligt

Richard Rosenquist Brandell, överläkare och professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala Universitet

Han ska studera blodcancercellers egenskaper in i minsta molekylära detalj för att bättre förstå sjukdomen kronisk lymfatisk leukemis olika ansikten och hitta effektivare behandlingar.

Förfinar kunskapen om leukemi