Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Sveriges största privata forskningsfinansiär

I huvudsak stödjer Stiftelsen grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap. Anslag delas framför allt ut inom två huvudkategorier: forskningsprojekt och individstöd. Stiftelsen kan också initiera anslag till strategiska projekt och stipendieprogram.

Stiftelsen delar för närvarande ut närmare 2,2 miljarder kronor årligen och är en av Europas största privata forskningsfinansiärer.

Från 20 miljoner till 183 miljarder kronor

Stiftelsen grundades den 19 december 1917 då bankdirektör Knut Wallenberg och hans hustru Alice överlämnade en donation till förvaring i Stockholms Enskilda Bank för Stiftelsens räkning. Stiftelsens grundplåt bestod av aktier i SEB och Investor till ett värde av 20 miljoner kronor, 746 miljoner kronor i dagens penningvärde.

Trots att Stiftelsen, fram till år 2022, delat ut anslag på 35 miljarder kronor, har förmögenheten, genom framgångsrik kapitalförvaltning, växt till 183 miljarder kronor.

Kretsloppet

De tre största Wallenbergstiftelserna är genom investmentbolaget Investor och ägarbolaget FAM ägare av ett flertal internationellt verksamma bolag. Det är bolagens framgångar och aktieutdelningar som möjliggör för de tre största Stiftelserna att för närvarande totalt dela ut 2,5 miljarder kronor per år i anslag till svensk forskning och utbildning varav den största, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, delar ut 2,2 miljarder kronor.

Ägarstruktur

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har enligt sina stadgar till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd. Detta ska enligt stadgarna ske genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan forskning eller verksamhet.

Stiftelsens grundande