Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Sveriges största privata forskningsfinansiär

I huvudsak stödjer Stiftelsen grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap. Anslag delas framför allt ut inom två huvudkategorier: forskningsprojekt och individstöd. Stiftelsen kan också initiera anslag till strategiska projekt och stipendieprogram.

Stiftelsen delade under 2023 ut närmare 2,2 miljarder kronor och är en av Europas största privata forskningsfinansiärer.

Från 20 miljoner till 216 miljarder kronor

Stiftelsen grundades den 19 december 1917 då bankdirektör Knut Wallenberg och hans hustru Alice överlämnade en donation till förvaring i Stockholms Enskilda Bank för Stiftelsens räkning. Stiftelsens grundplåt bestod av aktier i SEB och Investor till ett värde av 20 miljoner kronor, 746 miljoner kronor i dagens penningvärde.

Trots att Stiftelsen, fram till år 2023, delat ut anslag på drygt 37 miljarder kronor, har förmögenheten, genom framgångsrik kapitalförvaltning, växt till 216 miljarder kronor.

Kretsloppet

I det som i dagligt tal benämns Wallenbergs kretslopp inbegrips 16 ideella stiftelser – Wallenbergstiftelserna, det publika investmentbolaget Investor AB samt de privata ägarbolagen Wallenberg Investments AB och FAM AB, inklusive Navigare Ventures AB samt deras respektive innehav

Det är bolagens framgångar och aktieutdelningar som möjliggjort för Stiftelserna att under 2023 totalt dela ut 2,7 miljarder kronor i anslag till svensk forskning och utbildning varav den största, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, delade ut 2,2 miljarder kronor.

Ägarstruktur

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har enligt sina stadgar till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd. Detta ska enligt stadgarna ske genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan forskning eller verksamhet.

Stiftelsens grundande