Rekrytering av yngre seniora matematikforskare

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse anslår 50 miljoner kronor till rekrytering av fyra framstående matematikforskare till tre svenska universitet.

Paul Nelson, von Neumann Fellow vid IAS, Princeton University, USA.
Han kommer att under sex år bedriva forskning vid KTH. Hans forskningsområde är analytisk talteori.

Cheuk Yu Mak, postdoktor vid University of Edinburgh, Skottland.
Han kommer att under fem år bedriva forskning vid Uppsala universitet. Han arbetar inom symplektisk geometri och Floer-teori och med deras kopplingar till algebraisk geometri och låg-dimensionell topologi. 

Rachel Skipper, postdoktor vid Ohio State University, USA. 
Hon kommer att under fem år bedriva forskning vid Stockholms universitet. Hennes forskningsområde är gruppteori. 

Markus Hausmann, postdoktor vid University of Bonn, Tyskland.
Han kommer att under fem år bedriva forskning vid Stockholms universitet.
Han arbetar inom algebraisk topologi och med dess kopplingar till flera näraliggande områden.