Forskning inom hållbarhetsområdet

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse stödjer forskning, med fokus på grundforskning, inom medicin, teknik och naturvetenskap. Varje år utvärderar mer än 300 internationella experter inkommande ansökningar. Stiftelsens styrelse fattar därefter beslut helt och hållet baserat på utvärderingarna med fokus på internationell excellens. 

Detta betyder att Stiftelsen inte har någon riktad satsning inom hållbarhetsområdet, utan helt enkelt stödjer de bästa individerna och projekten. Men eftersom det inom den akademiska världen är ett stort fokus på hållbarhetsrelaterad forskning i bred mening återspeglas också detta i Stiftelsens anslag. 

För att synliggöra den forskningen har vi samlat den och delat in den i fyra områden. Under rubrikerna nedan finns forskare som har, eller har fått, anslag av Stiftelsen inom respektive område:

Miljö, klimat, evolution

Nya material och grön kemi

Förnybar energi

Växter, träd och ekosystem i ett förändrat klimat