Wallenberg Academy Fellows 2021

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Anslaget som följer med utnämningen Wallenberg Academy Fellow uppgår till totalt mellan 5 och 7,5 miljoner kronor per forskare under fem år. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

Under 2021 har 27 nya Wallenberg Academy Fellows utsetts. Sedan programmet startade 2012 har totalt 230 unga forskare utsetts till Wallenberg Academy Fellows.

Naturvetenskap

Dr Peter Heintzman
Norges arktiska universitet i Tromsö
Nominerad av Stockholms universitet

Genetiken visar hur förhistoriska klimatförändringar påverkade jorden

Dr Derek Lundberg 
Max Planck-institutet för utvecklingsbiologi, Tübingen, Tyskland
Nominerad av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Bakterier som får nyttoväxter att frodas

Dr Sanja Vickovic 
Broad Institute of MIT and Harvard, USA
Nominerad av Uppsala universitet

Ny teknik för att förstå cancerutveckling i tarmen

Professor Hannes Thiel 
Kiels universitet, Tyskland
Nominerad av Chalmers tekniska högskola

Han skapar ordning bland matematiska objekt

Dr Magdalena Zych 
University of Queensland, Australien
Nominerad av Stockholms universitet

Så kan tiden länka samman kvantvärlden med Einsteins gravitationsteori

Dr Simon Stael 
VIB-UGent Center for Plant Systems Biology, Belgien
Nominerad av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Kartlägger växters förmåga att reagera på skador

Medicin

Dr Björn Reinius 
Karolinska Institutet

 

Studerar hur bortfall av kromosomer driver cancer

Dr Daniella Rylander Ottosson 
Lunds universitet

 

Nybildade celler ska bota sjukdomar i hjärnan

Dr Davide Angeletti 
Göteborgs universitet

 

Kunskap om B-cellerna ska ge bättre influensavaccin 

Dr Linda Johansson 
Göteborgs universitet

 

Samspelet mellan typ 2-diabetes och sömnhormon på cellnivå

Dr Marcus Buggert
Karolinska Institutet

 

En undersökning av T-cellernas okända arbete

Dr Sebastien Talbot 
Université de Montréal, Kanada
Nominerad av Karolinska Institutet

Cancerceller lurar nervsystemet att bromsa immunförsvaret

Teknik

Dr Klas Tybrandt 
Linköpings universitet

 

Så ska töjbara elektroder koppla upp nervsystemet

Dr Niki Vazou 
IMDEA Software Institute, Spanien
Nominerad av Chalmers tekniska högskola

Kort om forskningen: Ny metod för att verifiera programvaror

Dr Simone Fabiano 
Linköpings universitet

 

Ny upptäckt leder vägen för organisk elektronik 

Dr Yasmine Sassa 
Chalmers tekniska högskola

 

Leder vägen mot framtidens elektroniska material

Humaniora

Professor Anne Kaun
Södertörns högskola

 

Automatiserade beslut kan påverka tilltron till myndigheter

Dr Hannah Strømmen 
University of Chichester, Storbritannien
Nominerad av Lunds universitet

Så påverkar olika tolkningar av Bibeln vårt samhälle

Samhällsvetenskap

Dr Armita Golkar 
Stockholms universitet

 

Forskning om tonårshjärnan visar hur ångest kan uppstå

Dr Björn Lindström 
Universiteit van Amsterdam, UvA
Nominerad av Karolinska Institutet

Kartlägger mekanismer i hjärnan som formar vår kultur