Wallenberg Academy Fellows 2019

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Anslaget som följer med utnämningen Wallenberg Academy Fellow uppgår till totalt mellan 5 och 7,5 miljoner kronor per forskare under fem år. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

Under 2019 har 29 nya Wallenberg Academy Fellows utsetts. Sedan programmet startade 2012 har totalt 203 unga forskare utsetts till Wallenberg Academy Fellows.

Naturvetenskap

Docent Carina Schlebusch
Uppsala universitet

Kort om forskningen: Hur spreds jordbruket över den afrikanska kontinenten?

Professor Ville Kaila
Münchens tekniska universitet (Stockholms universitet)

Kort om forskningen: Kartläggning av livets energiteknik på atomnivå

Dr Witlef Wieczorek
Chalmers tekniska högskola

Kort om forskningen: Kan Schrödingers katt bli tio miljoner gånger tyngre?

Docent Wushi Goldring
Stockholms universitet

Kort om forskningen: Hur mycket av geometrin kan genereras av matematiska grupper? 

 

Dr Anne Bjorkman
Senckenberg Institute (Göteborgs universitet)

Kort om forskningen: Hur påverkas Arktis vegetation av klimatförändringarna?

Dr Karin Lind
Max Planck Institute (Stockholms universitet)

Kort om forskningen: Galaktisk arkeologi avslöjar Vintergatans historia

Docent Klas Modin
Chalmers tekniska högskola

Kort om forskningen: Ska vidareutveckla formens matematik

Docent Sara Zahedi
KTH

Kort om forskningen: Ska förbättra verktygen för datorsimuleringar

Docent Jan Marcus Dahlström
Lunds universitet

Kort om forskningen: Hur kan man mäta en attosekund? 

Samhällsvetenskap

Professor Terje Falck-Ytter
Uppsala universitet

Kort om forskningen: Går det att diagnostisera autism redan hos spädbarn? 

Dr Johannes Haushofer
Princeton University (Stockholms universitet)

Kort om forskningen: Kan ett villkorsfritt engångsbidrag bekämpa fattigdom?

 

Docent Vladislava Stoyanova 
Lunds universitet

Kort om forskningen: Hur påverkas integrationen av olika rättsliga villkor? 

Teknik

Dr Katja Petzold
Karolinska Institutet

Kort om forskningen: Teknik för att studera biomolekyler i levande celler

Docent Emil Björnson
Linköpings universitet

Kort om forskningen: Ska utveckla algoritmer för det uppkopplade samhället

 

Docent Haining Tian
Uppsala universitet

Kort om forskningen: Ska utveckla katalysator för framtidens solbränslen

Docent Magnus Jonsson
Linköpings universitet

Kort om forskningen: Ljusfångande nanoantenner öppnar nya möjligheter

Docent Thorsten Berger
Göteborgs universitet

Kort om forskningen: Ett modernt versionshanteringssystem för ständig mjukvaruutveckling 

 

Docent Elin Esbjörner Winters
Chalmers tekniska högskola

Kort om forskningen: Kan skador i nervcellernas trafiksystem orsaka hjärnsjukdomar?

Dr Marina Petrova
KTH

Kort om forskningen: Framtidens information ska kunna skickas med millimetervågor

Medicin

Docent Petter Brodin
Karolinska Institutet

Kort om forskningen: Hur påverkar miljön utvecklingen av barns immunförsvar? 

Dr Pia Dosenovic
Rockefeller University (Karolinska Institutet) 

Kort om forskningen: Studerar B-celler för utveckling av nya vaccin 

Dr Marcin Szczot
National Institutes of Health, NIH (Linköpings universitet)

Kort om forskningen: Hur fungerar tarmarnas nervceller? 

Dr Ellen Bushell
Umeå universitet

Kort om forskningen: Ska hitta mål för vaccin och läkemedel mot malaria

Dr Qiaolin Deng
Karolinska Institutet

Kort om forskningen: Varför går det fel när könscellerna bildas? 

Dr Hiroki Shibuya
Göteborgs universitet

Kort om forskningen: Hur uppstår kromosomavvikelser i könsceller? 

Dr Itziar Martinez-Gonzalez
University of Amsterdam (Karolinska Institutet)

Kort om forskningen: Orsakar samma immuncell både eksem och astma? 

Dr Simon Elsässer
Karolinska Institutet

Kort om forskningen: Hur går de genetiska strömbrytarna i arv? 

Humaniora

Docent Per Anders Rudling
National University of Singapore (Lunds universitet)

Kort om forskningen: Migration och exil har påverkat bilden av Ukraina 

Dr Linda Andersson Burnett
Linnéuniversitetet

Kort om forskningen: Hur inspirerade Linné till medborgarforskning?