Wallenberg Academy Fellows 2019

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Anslaget som följer med utnämningen Wallenberg Academy Fellow uppgår till totalt mellan 5 och 7,5 miljoner kronor per forskare under fem år. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

Under 2019 har 29 nya Wallenberg Academy Fellows utsetts. Sedan programmet startade 2012 har totalt 203 unga forskare utsetts till Wallenberg Academy Fellows.

Naturvetenskap

Docent Carina Schlebusch
Uppsala universitet

 

Förhistorisk arvsmassa avslöjar hur jordbruket spreds

Professor Ville Kaila
Münchens tekniska universitet (Stockholms universitet)

 

Kartlägger cellernas energiomvandling

Dr Witlef Wieczorek
Chalmers tekniska högskola

 

Hur långt sträcker sig kvantfysikens lagar?

Docent Wushi Goldring
Stockholms universitet

 

Algebraiska grupper som universellt språk i matematiken

Dr Anne Bjorkman
Senckenberg Institute (Göteborgs universitet)

 

Hon studerar hur växter i Arktis reagerar på klimatförändringar

Dr Karin Lind
Max Planck Institute (Stockholms universitet)

 

Hon kartlägger Vintergatans barndom

Docent Klas Modin
Chalmers tekniska högskola

 

Formens matematik leder vägen till skonsammare strålbehandling

Docent Jan Marcus Dahlström
Lunds universitet

 

Skapar klockor som mäter ultrakorta laserblixtar

Samhällsvetenskap

Professor Terje Falck-Ytter
Uppsala universitet

 

Tidiga spår av autism hos barn

Dr Johannes Haushofer
Princeton University (Stockholms universitet)

 

Kan villkorsfria engångsbidrag bekämpa fattigdom?

Docent Vladislava Stoyanova 
Lunds universitet

 

Nya juridiska perspektiv kan bidra till en bättre integration

Teknik

Dr Katja Petzold
Karolinska Institutet

 

Kunskap om molekylers samspel skapar morgondagens läkemedel

Docent Emil Björnson
Linköpings universitet

 

Hans algoritmer ska samarbeta med teknikens skevheter

Docent Magnus Jonsson
Linköpings universitet

 

Hans nanoantenner kan ge smarta fönster

Docent Thorsten Berger
Göteborgs universitet

 

Kort om forskningen: Ett modernt versionshanteringssystem för ständig mjukvaruutveckling 

Docent Elin Esbjörner Winters
Chalmers tekniska högskola

 

Ökar förståelsen om uppkomsten till sjukdomar som Alzheimers

Medicin

Docent Petter Brodin
Karolinska Institutet

 

Följer utvecklingen av vårt immunsystem efter födseln

Dr Pia Dosenovic
Rockefeller University (Karolinska Institutet) 

 

Söker vaccin mot virus som ofta muterar

Dr Marcin Szczot
National Institutes of Health, NIH (Linköpings universitet)

 

Fördjupar förståelsen för nervsystemet i mag-tarmkanalen

Dr Qiaolin Deng
Karolinska Institutet

 

Hon följer könscellerna på deras tidigaste resa

Dr Hiroki Shibuya
Göteborgs universitet

 

Kromosomforskning ger ny kunskap om sjukdomar och infertilitet

Dr Itziar Martinez-Gonzalez
University of Amsterdam (Karolinska Institutet)

 

Nyupptäckta minnesceller tyder på samband mellan allergier

Dr Simon Elsässer
Karolinska Institutet

 

Biokemi i den levande cellen ger nya insikter om cellernas minne

Humaniora

Docent Per Anders Rudling
National University of Singapore (Lunds universitet)

 

Långdistansnationalism är ett växande fenomen

Dr Linda Andersson Burnett
Linnéuniversitetet

 

Linné inspirerade till 1700-talets medborgarforskning