Thorsten Berger

Wallenberg Academy Fellow 2019

Teknik

Docent Thorsten Berger

Göteborgs universitet 

Nästa generations versions-hanteringssystem som stödjer dagens blixtsnabba mjukvaruutveckling

Att utveckla komplex programvara för fordon, telefoner, datorer eller appar kräver att man kan hantera många olika versioner eller varianter av programvaran. Wallenberg Academy Fellow Thorsten Berger ska utveckla metoder och verktyg för nästa generations versionshanteringssystem, som ska fungera i en tidsålder av ständig mjukvaruutveckling och artificiell intelligens.

Mjukvara för modern teknologi befinner sig numera i ständig vidareutveckling och har som sådan blivit en mångmiljardindustri. Stora webbhotellföretag lagrar källkod och erbjuder versionshanteringssystem som hanterar programvaruversioner och varianter så att innovatörer kan experimentera och utveckla nya idéer.

Ett stort problem med nuvarande versionshanteringssystem är dock att de bygger på strukturer som utvecklades på 1970-talet. Källkoden måste kopieras och sparas manuellt i filer och mappar. Denna praxis är tidskrävande och inte särskilt kompatibel med moderna mjukvaruprocesser där programvaran befinner sig i snabb vidareutveckling. Ibland sker utvecklingen också med hjälp av artificiell intelligens där maskinen själv skapar koden.

Docent Thorsten Berger vid Göteborgs universitet ska utveckla en ny teori om mjukvaruutveckling, tillsammans med metoder och verktyg för nästa generations versionshanteringssystem. Han kommer att återanvända de delar som fungerar bra i dagens system och kombinera dessa med moderna metoder hämtade från området mjukvarusyntes och dagens så kallade mjukvaruproduktlinjer, där mjukvaran på ett flexibelt sätt byggs ihop av ett antal olika funktioner. Målet är att skapa ett versionshanteringssystem för modern teknologi i ständig förändring.

Foto: Marcus Marcetic