Wallenberg Academy Fellows 2016

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Anslaget som följer med utnämningen Wallenberg Academy Fellow uppgår till totalt mellan 5 och 7,5 miljoner kronor per forskare under fem år. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

Under 2016 har 29 nya Wallenberg Academy Fellows utsetts. Sedan programmet startade 2012 har totalt 150 unga forskare utsetts till Wallenberg Academy Fellows.

I de fall det nominerande universitetet skiljer sig från forskarens nuvarande universitet återfinns det nominerande universitetet inom parentes.

Naturvetenskap

Dr Oscar Agertz
University of Surrey, England (Stockholms universitet)

Nya galaxsimuleringar ska sätta stjärnors liv under lupp

Dr Yaowen Wu
Max Planck Institute, Dortmund, Tyskland (Umeå universitet)

Kunskap om cellens återvinning kan skapa nya läkemedel

Docent Karin Schönning
Uppsala universitet 

Tålmodigt fysikpussel ska ge klarare bild av universums uppkomst

Dr Georgios Dimitroglou Rizell
University of Cambridge, England (Uppsala universitet)

Intuition leder fram till matematisk precision

Dr Abraham Mendoza
Stockholms universitet

Effektivare och miljövänligare molekyldesign

Dr Charles Melnyk
University of Cambridge, England (Sveriges lantbruksuniversitet)

Söker ympningens mekanismer för bättre vinskördar och skogsbruk

Dr Sarah Greenwood
Stockholms universitet

Söker svar om framtiden i forna inlandsisar

Dr John Fitzpatrick
Stockholms universitet

Evolutionens påverkan på djurs sexuella urval

Dr Björn Burmann
University of Basel, Schweiz (Göteborgs universitet)

Cellens DNA-reparation studeras på atomnivå

Dr Agnese Bissi
Harvard University, USA (Uppsala universitet)

På jakt efter symmetrier som beskriver verkligheten

Samhällsvetenskap

Docent Jonas Olofsson
Stockholms universitet

Doftande spel kan bli ny metod att stärka hjärnan

Dr Jutta Bolt
University of Groningen, Nederländerna (Lunds universitet)

Missionärsarkiv ska hjälpa henne förstå Afrikas befolkningsutveckling

Dr Giulia Andrighetto
European University Institute in Florence och the Institute of Cognitive Sciences and Technologies of the Italian National Research Council (Mälardalens högskola)

Hon studerar våra normers innersta väsen i maffians Sicilien

Teknik

Docent Maria Tenje
Uppsala universitet

Mänskliga organ på mikrochip revolutionerar medicinen

Docent Anna Martinelli
Chalmers tekniska högskola

Hoppande protoner kan bidra till framtidens bränsleceller

Docent Emma Lundberg
KTH

Kartlägger cellens delning

Docent Christoph Langhammer
Chalmers tekniska högskola

Materialvetare vill bygga ut forskningsfält med fler ämnen

Docent Daniel Aili
Linköpings universitet

Material för dagens cellodling och framtidens 3D-printade organ

Medicin

Dr Laura Baranello
National Institutes of Health, Bethesda, USA (Karolinska Institutet)

Hon vill utveckla skonsammare cancerbehandlingar

Dr Vicente Pelechano García
Karolinska Institutet

Letar skillnader mellan likadana celler

Dr Sidinh Luc
Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center, USA (Karolinska Institutet)

Studier av blodcellers bildande – kan ge nya ledtrådar till uppkomsten av leukemi

Dr Sasan Zandi
University of Toronto, Kanada (Linköpings universitet)

Kort om forskningen

Dr Claudia Kutter
University of Cambridge, England (Karolinska Institutet)

Ökar förståelsen för hur levercancer utvecklas

Dr Olaf Bergmann
Karolinska Institutet

Kort om forskningen

Humaniora

Dr Antti Kauppinen
Tammerfors universitet, Finland (Göteborgs universitet)

Kort om forskningen