Antti Kauppinen

Wallenberg Academy Fellow 2016

Humaniora

Dr Antti Kauppinen
Tammerfors universitet

Nominerad av
Göteborgs universitet

Vad är ett gott liv och hur når vi dit?

Att leva ett gott och framgångsrikt liv är mer än känslor av lycka och att få vad vi strävar efter. Antti Kauppinens hypotes är att det också krävs att vi kan anta givande utmaningar och genomföra saker som ger våra liv mening. Nu ska han sätta samman en tvärvetenskaplig forskargrupp för att studera förutsättningarna för välbefinnande.

För att politiker ska kunna ta bra beslut och för att vi själva ska kunna förstå oss på våra egna liv, behöver vi ha bättre verktyg för att analysera hur vi uppnår välmåga: god hälsa, känslor av välmående och lycka.

Dr Antti Kauppinen vid Tammerfors universitet, Finland, menar att de metoder som används idag för att mäta välmåga eller ett gott liv är alldeles för godtyckliga och för fokuserade på upplevda känslor av lycka. Människor är komplexa varelser som, för att må bra, även behöver berika livet med meningsfyllda handlingar som kan forma en positiv livshistoria. När vi exempelvis antar en viktig utmaning och lyckas förtjänar vi att bli stolta och få en bättre självkänsla, vilket är förutsättningar för intensiv lycka.

Antti Kauppinen kommer att sätta ihop en tvärvetenskaplig forskargrupp som ska utforska denna syn på vad ett gott liv är. Bättre insikter inom området kommer att berika filosofin och kan också påverka allt ifrån hur medicinetiska kommittéer tar beslut till hur politiker tänker när de ska genomföra reformer i samhället. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Antti Kauppinen att vara verksam vid Göteborgs universitet. 

 

Foto: Marcus Marcetic