Olaf Bergmann

Wallenberg Academy Fellow 2016

Medicin

Dr Olaf Bergmann
Karolinska Institutet

Nominerad av
Karolinska Institutet

Ett skadat hjärta ska få hjälp att självläka

Vårt hjärta bildar nya och friska celler under hela livet. Olaf Bergmann ska lära sig mer om denna process och undersöka om det går att stimulera nybildning av hjärtmuskelceller på artificiell väg. Syftet är att ta fram en behandling som kan läka hjärtan skadade av en hjärtinfarkt eller annan sjukdom.  

Cirka 250 000 personer i Sverige lider av hjärtsvikt. Det innebär att hjärtat har blivit så skadat att det inte längre orkar pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen. Är personen i övrigt frisk, går det att transplantera ett nytt hjärta, men många som har hjärtsvikt avlider inom loppet av några år.

Dr Olaf Bergmann vid Karolinska Institutet har som mål att få skadade hjärtan att läka sig själva. Tidigare har forskare trott att hjärtat endast nybildar celler under fosterstadiet och barndomen, men år 2009 visade Olaf Bergmann – till mångas förvåning – att hjärtmuskelcellerna förnyas under hela livet.

För att kunna åldersbestämma cellerna i ett vuxet hjärta använde han en unik metod, där han utnyttjade det faktum att provsprängningar av kärnladdningar har förändrat halten av kol-14 i atmosfären. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Olaf Bergmann fortsätta att använda den senaste tekniken för att kartlägga de molekylära mekanismer som stimulerar framväxten av celler i våra hjärtan. Målet är att kunna styra processen och förmå sviktande hjärtan att bilda nya friska celler. 

 

Foto: Marcus Marcetic