Sasan Zandi

Wallenberg Academy Fellow 2016

Medicin

Dr Sasan Zandi
University of Toronto

Nominerad av
Linköpings universitet

Ska utreda orsaken till återfall i akut leukemi

Personer med akut myeloisk leukemi (AML) drabbas ofta av återfall – även om cancerbehandlingen till en början biter väldigt bra. Som Wallenberg Academy Fellow ska Sasan Zandi undersöka om stamceller i benmärgen, som utgör förstadiet till cancer, kan förklara varför det är så svårt att bota en patient från AML.

De blodstamceller som orsakar AML bär ofta på runt tretton olika genetiska mutationer. Stegvis har cellerna förändrats utan att det har märkts; de kan härbärgera ganska många mutationer och ändå fungera som en frisk cell. Men tillslut uppstår en mutation som gör att kontrollen över celldelningen går förlorad och cancern blir ett faktum.

Personer med AML får ofta en bra effekt av den första behandlingen och vissa blir helt botade. Alldeles för ofta drabbar dock sjukdomen återigen med full kraft inom loppet av något år. Tidigare har man trott att det beror på att de tidigare cancercellerna återkommit, men ny forskning visar att de celler som orsakar återfallet kan skilja sig ganska mycket från de första cancercellerna.

Dr Sasan Zandi vid University of Toronto ska undersöka om återfall i AML kan bero på att nya cancerceller har utvecklats från de celler som utgjorde förstadiet till cancer. Han ska även kontrollera hur vanligt det är att äldre personer bär på stamceller som utgör förstadiet till blodcancer. Ett viktigt mål är också att ta fram behandlingar som slår ut dessa celler, vilket kan förebygga AML och dödliga återfall. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Sasan Zandi vara verksam vid Linköpings universitet. 

 

Foto: Marcus Marcetic