Wallenberg Academy Fellows 2015

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Anslaget som följer med utnämningen Wallenberg Academy Fellow uppgår till totalt mellan 5 och 7,5 miljoner kronor per forskare under fem år. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

I de fall det nominerande universitetet skiljer sig från forskarens nuvarande universitet återfinns det nominerande universitetet inom parentes

Humaniora

Docent Fataneh Farahani
Stockholms universitet

Hon utforskar gästfriheten i flyktingkrisens spår

Dr Graham Emil Leigh
Technische Universität Wien (Göteborgs universitet)

Reflekterar över sanning med hjälp av logik

Dr Mia Liinason
Göteborgs universitet

Aktivistforskare undersöker tillhörighet över gränser

Dr Ana María Mora-Márquez
Göteborgs universitet

Hon vill förstå Aristoteles syn på språk och vetenskap

Medicin

Dr Pontus Gourdon
Lunds universitet

Närbilder på proteiner ska ge bättre läkemedel

Dr Göran Karlsson
Lunds universitet

Han vill hitta sätt att bekämpa cancerns stamceller

Docent Erik Larsson Lekholm 
Göteborgs universitet

Ultraviolett ljus i labbet ger nya rön om hudcancer

Dr Andrea Puhar
University Hospital Aachen (Umeå universitet) 

Söker bot mot inflammationer

Dr Nasim Sabouri
Umeå universitet

Fyrsträngat DNA i ny typ av cancerbehandling

Dr Petter S. Woll
University of Oxford (Karolinska Institutet)

Söker specifika blodcancercellers ursprung

Naturvetenskap

Dr Emil Johansson Bergholtz
Freie Universität Berlin (Stockholms universitet) 

Öppnade dörren till ett nytt fält inom teoretisk fysik

Docent Andreas Dahlin
Chalmers tekniska högskola

Ensamma molekyler ska fångas i smarta filter 

Dr Aleksandra Foltynowicz-Matyba
Umeå universitet

Bidrar till bättre förståelse av exoplanetära spektra

Dr Monica Guica
Uppsala universitet

Gravitation, svarta hål och hologram

Dr Frank Johannes
Technische Universität München (Sveriges lantbruksuniversitet)

Kort om forskningen

Dr Peter Kasson
University of Virginia (Uppsala universitet)

Studerar hur virus tar sig in i kroppens celler

Docent Josefin Larsson
KTH

Studerar våldsamma stjärnexplosioner

Docent Ilona Riipinen
Stockholms universitet

Kunskap om aerosolpartiklar förbättrar klimatmodeller

Dr David Seekell
University of Virginia (Umeå universitet)

Ny modell avslöjar tidiga tecken på klimatförändringar

Docent Jonas Strandberg
KTH

Söker två samspelande Higgspartiklar

Dr Sebastiaan Swart
University of Cape Town (Göteborgs universitet)

Undervattensfarkoster dyker efter kunskap under havsisen

Samhällsvetenskap

Docent Erik Domellöf
Umeå universitet

Vill veta vad som händer i hjärnan när rörelser planeras

Teknikvetenskap

Dr Chris Biemann
Technische Universität Darmstadt (Göteborgs universitet) 

Kort om forskningen

Docent David Black-Schaffer
Uppsala universitet

Smartare datahantering kan göra framtidens datorer mångdubbelt snabbare

Docent Dimos Dimarogonas
KTH

Multirobotsystem samarbetar med människor

Docent, Per Eklund
Linköpings universitet

Nya sätt att bygga material som förvandlar värme till el

Dr Anna Herland
Linköpings universitet

Återskapar medfödda sjukdomar på chip 

Docent Zhen Zhang
Uppsala universitet

Framtidens labb på ett biochip