Azadeh Fattahi

Wallenberg Academy Fellow 2023

Naturvetenskap

Dr Azadeh Fattahi
Durham University, Storbritannien

Nominerad av Stockholms universitet

Ska simulera dvärggalaxer och universums mörka materia 

Den okända materia i universum som forskare kallar för mörk materia finns det extra mycket av i ljussvaga dvärggalaxer. För att skapa sig en bild av vad den mörka materien egentligen är, ska Wallenberg Academy Fellow Azadeh Fattahi utveckla avancerade datorsimuleringar av hur dessa dvärggalaxer formas och utvecklas. 

Att det finns mörk materia i universum vet forskare eftersom gravitationen från den påverkar stjärnor och galaxer. Enligt de modeller som man arbetar efter i dagsläget bildas galaxer i centrum av en mer utsträckt ansamling – en halon – av mörk materia. I de minsta galaxerna, dvärggalaxer, domineras massan av en sådan halon av mörk materia. Ibland finns det tusen gånger mer mörk materia i dvärggalaxer än synlig materia. 

För att få en bättre bild av den mörka materiens natur, ska dr Azadeh Fattahi vid Durham University i Storbritannien, utveckla extremt avancerade simuleringar av hur ljussvaga dvärggalaxer bildas i en halon av mörk materia. Ambitionen är att simuleringen ska få en upplösning som är 100 gånger bättre än tidigare simuleringar av dvärggalaxser. 

Azadeh Fattahi kommer sedan att använda simuleringen för att utforskad galaxerna och den mörka materien. Till exempel kommer hon att testa att ge den mörka materien olika egenskaper och undersöka hur dessa påverkar formationen av galaxen samt hur simuleringens resultat stämmer med verkliga observationer. En förhoppning är att simuleringarna ska kunna ge en så bra bild av universum att hon ska kunna förutspå var i universum det finns dvärggalaxer som är så ljussvaga att vi ännu inte har upptäckt dem. 

Som Wallenberg Academy Fellow ska Azadeh Fattahi vara verksam vid Stockholms universitet. 

Foto Patrik Lundin