Jessica Stephenson

Wallenberg Academy Fellow 2023

Naturvetenskap

Dr Jessica Stephenson
University of Pittsburgh, USA 

Nominerad av Stockholms universitet

Hur påverkar djurs sociala beteenden utvecklingen av epidemier? 

När människor eller djur infekteras av ett virus eller någon annan parasit, påverkar deras beteende om och hur en epidemi utvecklar sig. Men på vilket vis spelar vårt beteende roll för epidemiers uppkomst och evolution? Wallenberg Academy Fellow Jessica Stephenson ska studera dynamiken mellan guppyfiskar och deras parasiter för att svara på den frågan. 

För att en parasit ska kunna sprida sig från ett värddjur till ett annat, krävs att värddjuren har någon form av kontakt med varandra. Det gör att sociala varelser, som människan, oftare drabbas av epidemier än ensamlevande djur. Men under en epidemi kan sociala värddjur välja att isolera sig. Det kommer att bromsa epidemins framfart och minska populationen av parasiter, vilket i sin tur minskar risken att parasiter blir mer infektionsbenägna och skadliga. 

Ett värddjurs sociala beteende påverkar alltså utvecklingen av epidemier, men de kunskaper vi har inom området är fortfarande väldigt rudimentära. För att öka vår förståelse för hur dödliga parasiter utvecklas studerar Jessica Stephenson vid University of Pittsburgh i USAguppyfiskar. Hon utforskar hur parasiter sprider sig och utvecklas i populationer av guppyfiskar med skilda sociala beteenden, och hur guppyfiskarna i sin tur reagerar på parasiterna. De kunskaper som projektet leder till kan förhoppningsvis hjälpa oss att bättre kunna hantera framtida infektionssjukdomar hos både djur och människor. 

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Jessica Stephenson att vara verksam vid Stockholms universitet.