Mika Sipponen

Wallenberg Academy Fellow 2023

Teknik

Dr Mika Sipponen
Stockholms universitet

Ska skapa levande material för vattenrening och koldioxidfixering

Eftersom mikroorganismer har en fantastisk förmåga att driva kemiska processer, har forskare börjat kapsla in dem i funktionella material. Wallenberg Academy Fellow Mika Sipponen ska försöka få mikrober att trivas i lignin, en restprodukt från träindustrin. Målet är att få fram material som exempelvis kan rena vatten eller fixera koldioxid. 

På jorden finns en ofattbart stor variation av mikrober – alger, jästceller, svampar och bakterier – som kan driva en mängd avancerade kemiska processer. Förutom att försöka härma dessa kemiska processer har forskare börjat kapsla in mikroberna i något som de kallar för levande hybridmaterial. Till exempel har man inneslutit bakterier som kan bilda kalciumkarbonat i betong, för att förbättra betongens hållbarhet. 

I ett forskningsprogram som kallas för LignoLife ska Mika Sipponen vid Stockholms universitet nu undersöka om det går att använda lignin – en biprodukt från pappersmassaindustrin – som bas för olika levande hybridmaterial. Lignin är billigt och eftersom det finns naturligt i trä är chansen stor att mikrober ska kunna frodas i det materialet. 

De mikrober som Mika Sipponen främst ska arbeta med är mikroalger, jäst och filamentösa svampar. Han hoppas bland annat kunna få fram material som kan framställa enzymer för vattenrening och nedbrytning av fett, och som kan fixera koldioxid. Projektet har stor potential att få fram material som kan bidra till en mer hållbar värld. 

Foto Patrik Lundin