Niklas Mejhert

Wallenberg Academy Fellow 2023

Medicin

Dr Niklas Mejhert
Karolinska Institutet, Stockholm

Varför slutar fettväven fungera vid bukfetma och typ 2-diabetes?  

När personer utvecklar bukfetma och typ 2-diabetes reagerar inte längre fettväven som den ska på kroppens hormoner. Det leder till att det på ett sjukligt vis börjar ansamlas fett i andra organ. Wallenberg Academy Fellow Niklas Mejhert ska detaljstudera kroppens fettväv för att förstå vad det är som går snett och om det går att göra något åt det.

Hos personer med bukfetma och typ 2-diabetes sprängs det ofta in fett i lever, blodkärl och andra organ. En orsak till detta är att kroppens fettväv reagerar sämre på de hormon – insulin, noradrenalin och speciella peptider – som gör att kroppen lagrar fett vid ett energiöverskott och frigör fett när det behövs energi. 

För att bättre förstå hur kroppens fettväv fungerar har dr Niklas Mejhert, Karolinska Institutet, börjat kartlägga den med metoder som gör det möjligt att studera enskilda celler. Då har han upptäckt att det finns tre olika former av fettceller i fettväven som har lite olika funktioner. En av dem omsätter olika fettsyror. En annan verkar fungera som ett slags sensor för hur mycket vi äter och frisätter mättnadshormonet leptin. Den tredje producerar två speciella proteiner, serum amyloid A1 och -2, vilka är kopplade till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. 

Nu ska Niklas Mejhert fortsätta att studera samspelet mellan fettvävens celler. Hur påverkar det kroppens förmåga att lagra och frisätta fett?  Förhoppningen är att förstå vad som går fel vid bukfetma och hitta nya vägar att behandla en av våra vanligaste folksjukdomar.   

Foto Patrik Lundin