Mateja Hajdinjak

Wallenberg Academy Fellow 2023

Humaniora

Dr Mateja Hajdinjak
Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Tyskland

Nominerad av Stockholms universitet

Vilken relation hade neandertalare och tidiga homo sapiens? 

När de första människorna migrerade från Afrika till Europa träffade de på neandertalare. Wallenberg Academy Fellow Mateja Hajdinjak ska kartlägga DNA från uråldriga skelett runt om i Europa för att försöka förstå hur olika populationer av Homo sapiens och neandertalare interagerade och vilka av dem som har lämnat spår i vårt DNA. 

Arkeogenetiker har blivit allt bättre på att isolera genetiskt material från förhistoriska människor. De har till och med lyckats sekvensera DNA från människor som levde i Europa för 30–50 000 år sedan: åtta neandertalare och sjutton homo sapiens. Kartläggningarna visar att vissa av de tidiga grupperna av Homo sapiens är våra anfäder, medan andra grupper inte har gett något avtryck i vårt DNA. Flera Homo sapiens bär också spår av neandertalare i sitt DNA, men forskare har hittills inte hittat det omvända. 

För att bättre förstå hur h. sapiens och neandertalare interagerade innan neandertalarna dog ut, ska Dr Mateja Hajdinjak, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology i Leipzig, kartlägga DNA från fler förhistoriska människor. Hon kommer att isolera DNA från 27 olika arkeologiska fyndplatser i Europa och Asien, där forskare har hittat lämningar av människoben. Målet är att undersöka om det fanns olika arter av neandertalare och h. sapiens, hur nära kontakt de hade med varandra och vilka av dem som har lämnat spår i den moderna människans DNA. Hon hoppas också kunna hitta genetiska förklaringar till varför neandertalarna dog ut. 

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Mateja Hajdinjak att vara verksam vid Stockholms universitet. 

Foto Patrik Lundin