André Teixeira

Wallenberg Academy Fellow 2023

Teknik

Dr André Teixeira
Uppsala universitet

Ska säkra vårt uppkopplade samhälle mot cyberattacker 

Vi lever i ett alltmer uppkopplat samhälle där datorer övervakar och styr allt från medicinsk utrustning till energisystem och jordbruksprocesser. Wallenberg Academy Fellow André Teixeira ska utveckla metoder som på ett intelligent vis kan skydda dessa system från cyberattacker och framtida förändringar som kan hota vår säkerhet. 

I vårt samhälle förlitar vi oss allt oftare på så kallade cyberfysiska system, som samlar in data med hjälp av sensorer och styr olika processer. Ett av många exempel är insulinpumpar som övervakar blodsockernivåerna hos personer med diabetes och justerar insulintillförseln i blodet. Att dessa pumpar fungerar ordentligt är livsavgörande. Även små felaktigheter i exempelvis mätningar av blodsockret kan i längden få stora följdverkningar om de upprepas gång på gång. Än värre konsekvenser kan en cyberattack som slår ut insulinpumpars eller andra säkerhetssystems funktioner få. 

Dr André Teixeira vid Uppsala universitet utvecklar intelligenta metoder som kan säkra cyberfysiska system mot allt från små oavsiktliga inläsningsfel till främmande attacker. I ett projekt som kallas för Prob4Sec kombinerar han kunskaper om säkerhet med statistiska metoder, artificiell intelligens och reglerteknik. Målet är att kunna designa robusta cyberfysiska systemen som själva kan avslöja och åtgärda en attack eller upptäcka konsekventa fel i mätningar. Säkerheten i systemen ska upprätthållas i alla led, från datainsamling via analys och lärande genom AI, till ett fattat beslut.

Foto Patrik Lundin