Ilaria Piazza

Wallenberg Academy Fellow 2023

Naturvetenskap

Dr Ilaria Piazza
Max Delbrück Center for Molecular Medicine in Berlin, Tyskland

Nominerad av Stockholms universitet

Ska kartlägga hur enskilda ämnen styr cellers ämnesomsättning

Majoriteten av alla kemiska händelser som sker i en cell drivs av proteiner. Wallenberg Academy Fellow Ilaria Piazza ska kartlägga hur olika ämnen i celler – som aminosyror – kan slå på och av proteiners aktivitet. Målet är att på ett djupare plan förstå hur celler blixtsnabbt kan anpassa sin ämnesomsättning när förutsättningarna förändras.   

Proteiner kan beskrivas som cellernas arbetare. De bryter ner maten vi äter och genererar energi; de tillverkar olika byggstenar, signalämnen och hormoner; de reglerar uttrycket av gener och kopierar arvsmassan när cellen ska dela sig, för att nämna några exempel. 

För att proteinerna inte ska överproducera något ämne, utan bara ägna sig åt saker som cellen behöver i stunden, regleras deras aktivitet. Bland annat kan enskilda ämnen – exempelvis aminosyror, vitaminer eller hormoner – koppla till proteiner, vilket kan ändra deras form så att deras aktivitet slås på eller av. 

Exakt vilka ämnen i cellen som styr olika proteiners aktivitet har forskare dock haft svårt att kartlägga, men dr Ilaria Piazza vid The Max Delbrück Center for Molecular Medicine in Berlin, har utvecklat en smart metod som kallas LiP-MS. Med hjälp av den kan hon på ett storskaligt vis bestämma vilka proteiner som regleras av till exempel fumarat, en molekyl i citronsyracykeln, eller aminosyran glutamat. 

Den grundläggande kunskaper kring cellens metabolism som Ilaria Piazza kommer att få fram, kan exempelvis bidra till utvecklingen av mer välriktade läkemedel.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer hon att vara verksam vid Stockholms universitet.  

Foto Patrik Lundin