Jacob Nyrup

Wallenberg Academy Fellow 2023

Samhällsvetenskap

Dr Jacob Nyrup
Universitetet i Oslo, Norge

Nominerad av Göteborgs universitet

En systematisk kartläggning av politiska makthavare

Vem styr i världen? Och vilka konsekvenser får det? Det är huvudfrågorna i den forskning som Wallenberg Academy Fellow Jacob Nyrup bedriver. Han har skapat världens största databas över politiska makthavare, WhoGov. Nu ska han vidareutveckla databasen och göra den fri att använda för andra forskare.

Regeringar världen över tar dagligen beslut som påverkar våra liv. Dessa beslut bevakas ofta av media, men vi har sämre kunskaper om vilka det egentligen är som äger den politiska makten globalt.

För att få en bättre bild av världens politiska makthavare har Jacob Nyrup, docent vid Universitetet i Oslo, skapat en unik databas, WhoGov, som innehåller detaljerad information om de som har styrt i 177 av världens länder från 1966 till 2021. Nu ska han vidareutveckla WhoGov så att databasen mer detaljerad og mere udviklet. Den ska till exempel även täcka perioden 1849–1966, vilket ger större möjligheter att kartlägga historien. Alt det indsamlede data vil blive frit og let tilgængeligt på en nyudviklet online platform.

När databasen är uppdaterad kommer Jacob Nyrup att använda den för att söka svar på flera nya frågeställningar. Exempelvis ska han utforska hur väl politiska makthavare i olika länder representerar landets befolkning och hur det i sin tur påverkar väljarnas syn på det politiska systemet. Han ska även titta på kvinnors roll i regeringer, och hur politiska eliter i diktaturer kan påverka envåldshärskare och deras beslut att inleda konflikter. 

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Jacob Nyrup att vara verksam vid Göteborgs universitet.

Foto Patrik Lundin