Susanna F. de Rezende

Wallenberg Academy Fellow 2023

Naturvetenskap

Dr Susanna F. de Rezende
Lunds universitet

Kan datorer alltid hitta en lösning på ett problem? 

Datorer är grundpelare i vårt högteknologiska samhälle. De kan blixtsnabbt göra beräkningar som det annars skulle ta oss människor en livstid att genomföra. Men vilka begränsningar har datorer? Finns det problem som de inte kan lösa? Det är frågor som Wallenberg Academy Fellow Susanna F. de Rezende ska svara på. 

Datorer räknar på det mesta. Tack vare deras beräkningar kan vi till exempel nå nästan all världens kunskap via våra sökmotorer, få naturtrogna landskap uppritade eller – som en del forskare behöver – få hjälp att hitta samband i gigantiska mängder av data. Datorer används också för att kryptera information. De skapar då beräkningsproblem som ska vara omöjligt att lösa utan tillgång till en säkerhetsnyckel. Men är det så? 

Dr Susanna F. de Rezende vid Lunds universitet utforskar var datorers gränser går. Vilka problem kan de inte lösa? Att förstå det är en grundläggande utmaning inom många vetenskapliga områden med kopplingar till såväl naturvetenskap som ekonomi och samhällsvetenskap. 

Många beräkningsproblem har ju också flera möjliga lösningar, så hur vet man att datorn har hittat en bra lösning? Går det att veta om det är den bästa möjliga lösningen? Är det ens möjligt för datorn att hitta den bästa lösningen utan att använda extrema mängder tid eller minne? Målet med Susanna F. de Rezendes projekt är att ta fram en verktygslåda som gör det möjligt att med strikta matematiska metoder utforska dessa frågeställningar. 

Foto Patrik Lundin