Thomas Nordlander

Wallenberg Academy Fellow 2023

Naturvetenskap

Dr Thomas Nordlander
Australian National University, Weston Creek, Australien

Nominerad av Uppsala universitet

Spektrum från uråldriga stjärnor kan skriva om universums historia

Universums första stjärnor har aldrig kunnat observeras genom något teleskop. Därför vet forskare väldigt lite om dem, men man vet att de lade grunden för dagens universum. Wallenberg Academy Fellow Thomas Nordlander ska nu lära sig mer om de första stjärnorna genom att kartlägga det materiella arvet i andra generationens stjärnor. 

Mycket av de tyngre grundämnen som finns i universum bildades i de första stjärnorna. När de exploderade i supernovor slungades dessa grundämnen ut i universum, vilket lade grunden för nya stjärnor och galaxer. Så de första stjärnorna spelade en stor roll för universums utveckling, men astronomer har fortfarande väldigt lite kunskaper om dem.

Dr Thomas Nordlander vid Australian National University, ska nu skaffa sig en bättre bild av de första stjärnorna, genom att studera deras ”avkommor” - den andra generationens stjärnor. Eftersom de skapades från det stoff som de första stjärnorna lämnade efter sig, avslöjar deras komposition vilka ämnen som bildades i de första stjärnorna. 

Tack vare extremt kraftfulla teleskop har forskare kunnat fånga upp ljuset från ett hundratal av andra generationens stjärnor. Thomas Nordlander kommer att analysera dessa stjärnors spektrum med en metod som han har utvecklat som är mycket mer avancerad än tidigare metoder. Sedan kommer han att kombinera dessa observationer med storskaliga datorsimuleringar av stjärnatomsfärer i tre dimensioner. Hans analyser kommer att ge en bättre förståelse för universums utveckling och förändra synen på hur vår galax kom till. 

Som Wallenberg Academy Fellow ska Thomas Nordlander vara verksam vid Uppsala universitet.