Nytt avtal ger svensk akademi och industri unik tillgång till ännu större kvantdatorer

Nyhet från Chalmers
24 januari 2024

Med finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse kommer svenska universitet och företag få en möjlighet att utbilda sig i kvantteknologi i två steg. Utveckling och optimering sker först på kvanttestbädden på Chalmers. Tack var ett nytt avtal med IBM, blir fortsatt problemlösning i större skala möjlig på IBM:s kvantdatorer via molntjänster.

Inom ramen för forskningsprogrammet Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT, pågår sedan 2018 ett arbete med att bygga en svensk kvantdator på Chalmers. WACQT:s kvantdator är nu uppe i 25 kvantbitar, och målet till år 2029 är 100 kvantbitar.

För att utveckla och möjliggöra en höjd kompetensnivå inom kvantteknologi i Sverige, och sänka tröskeln för att använda kvantdatorer inom såväl akademi som industri, byggs en kopia av den nuvarande kvantdatorn. Det blir en testbädd med supportavdelning där forskare och företag kan prova att omvandla verkliga problem till kvantalgoritmer som sedan körs på testbäddens kvantdator. Samtidigt kan arbetet med att utveckla den ursprungliga kvantdatorn till 100 kvantbitar ostört fortgå.

Det nya avtalet mellan Chalmers och IBM innebär att WACQT kan erbjuda en ny möjlighet för akademin och svensk industri att ta nästa steg i att utforska och använda kvantdatorer.

När algoritmerna har testats på Chalmers kvanttestbädd finns möjligheten att fortsätta arbetet på IBM:s kvantdatorer, som inkluderar 127-kvantbitars IBM Eagle-processorer och de senaste 133-kvantbitars IBM Heron-processorerna.

− Eftersom vi är helt öppna med vad som finns under huven på vår kvantdator är det lättare och billigare att optimera algoritmerna efter hårdvaran hos oss, vilket ökar chansen för lyckade beräkningar. Samtidigt vill vi erbjuda forskare vid svenska universitet och företag möjligheten att lära sig att använda och arbeta med större och mer kraftfulla kvantprocessorer genom samarbetet med IBM, säger Per Delsing, Chalmersprofessor och föreståndare för WACQT.

−  Vi ser fram emot att arbeta med WACQT-programmet på Chalmers, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, och att hjälpa till att sänka tröskeln för akademi och industri i Sverige att utforska hur kvantdatorer skulle kunna användas för att lösa deras utmaningar, säger Vahid Zohali, VD för IBM Sverige.

Avtalet med IBM finansieras med 50 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

För mer information, kontakta:

Per Delsing, föreståndare för Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACT) och professor vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap på Chalmers tekniska högskola, [email protected] 
Tel: 031 772 33 17
Jasmina Premrl, IBM NCEE Ecosystem Comms & External Relations Leader Eastern Europe, [email protected]

Wallenberg Centre for Quantum Technology

Wallenberg Centre for Quantum Technology är en tolvårig miljardsatsning, till största del finansierad av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. WACQT ska ta Sverige till framkanten av det snabbt växande området kvantteknologi.

Genom ett omfattande forskningsprogram ska WACQT utveckla och säkra svensk kompetens inom kvantteknologins fyra huvudområden: kvantdatorer och kvantsimulatorer, kvantkommunikation och kvantsensorer.

WACQT:s huvudprojekt är att utveckla och bygga en kvantdator som kan lösa problem långt utom räckhåll för dagens bästa superdatorer.

Läs mer om WACQT