SciLifeLab och Knut och Alice Wallenbergs Siftelses program för Proof of Concept främjar innovationer inom life science

21 december 2023

Nu får tio vetenskapliga projekt inom livsvetenskap, life science, Proof-of-Concept-finansiering som syftar till att utveckla nya innovationer och produkter.  

– Stödet från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse innebär att de vetenskapliga genombrotten som den svenska life science-gemenskapen genererar kan omvandlas till framtida innovationer. Anslagen har gått till life science-forskning finansierad av Stiftelsen där vissa projekt också har nyttjat den teknologi- och datakapacitet som finns vid SciLifeLab, säger Olli Kallioniemi, direktör för SciLifeLab, och han fortsätter:

– Forskare från hela landet har beviljats anslag. Det som var gemensamt för de som lyckades i denna, den första finansieringsomgången, var att de kunde presentera spännande tillämpningsmöjligheter och att deras projekt befann sig i rätt utvecklingsfas för utlysningen.

Utöver finansiering kommer projektledarna att få fortsatt stöd från teamet inom Wallenberg Launch Pad, WALP, för att utveckla sina innovationer till kommersiell mognad.

– Coachningsprocessen har varit otroligt användbar och gett nya insikter om innovationsvärlden, vilken kan vara ganska skrämmande som akademisk forskare. Det här anslaget innebär en unik möjlighet för mig till interaktion mellan akademisk- och industriell forskning. Vi kan nu sträva efter att utveckla vår teknik mot en ny metod för läkemedelsscreening, berättar Ilaria Testa, en av forskarna som fått ett Proof of Concept-anslag.

Syftet med Proof of Concept-programmet är att överbrygga klyftan från akademisk forskning till innovationer inom life science. Programmet ger genom anslaget forskarna möjlighet att ytterligare utveckla sina tidiga upptäckter mot validerade metoder, produkter eller processer. Det ger dem också möjligheter att accelerera projektetens utveckling på olika sätt samt att förbereda det för kommersialisering.

– WALP-programmet är en utmärkt mekanism att leda forskning, som kommit i ett lämpligt stadium, mot en kommersiell tillämpning. Anslaget gör att vi nu kan utforska industriella tillämpningar av vårt SciLifeLab/KAW-finansierade Covid-projekt, vilket vi är mycket tacksamma för, säger professor Ulf Landegren, en annan av anslagsmottagarna.

Anslaget är inte avsett som ett generellt forskningsanslag utan som ett specifikt, målinriktat projekt för att utveckla en akademisk upptäckt mot en innovation och en produkt.

En ny utlysning för Proof of Concept-anslag sker mellan 12 februari och 22 mars 2024.

Proof of Concept grants 2023

Ilaria Testa, KTH 
TumbleSense: a novel instrument to probe protein-protein interactions in their native environment.

Anna Dimberg, Uppsala universitet
New antibody treatment for aggressive brain tumors - anti-CD93 therapy to block invasion and induce anti-tumor.

Christian Hedberg, Umeå universitet
CryptoSafe - Selective anti-infectives to address Cryptosporidium infection.

Sophie Erhardt, Karolinska Institutet
Targeting KAT III: A novel treatment option for immune-induced cognitive impairment and psychosis.

Ulf Landegren, Uppsala universitet
High-throughput analysis of specific antibody reactivities.

Magnus Cinthio, Lunds universitet
Novel ultrasound-based method to detect atherosclerotic plaques that cause strokes and heart attacks.

Paul Bourgine, Lunds universitet
Bioengineering human mini-bones as personalized therapeutic-testing platform.

Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet
Drug the bug: Inhibiting urocanate production to treat fibrotic disease.

Kevin Smith, KTH 
AISmartDensity - AI Software for Targeted MRI Follow-up in Mammography.

Johan Elf, Uppsala universitet
SENSE-TB: Fast Phenotypic Antibiotic Susceptibility Testing of Mycobacterium Tuberculosis.

Kontakt:

Anna Frejd, Kommunikationsansvarig, SciLifeLab
070-539 00 79
[email protected]