Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utökar WASP-programmet med ett nytt initiativ: AI for Science

Pressmeddelande från WASP
11 juni 2024

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.

I och med det nya initiativet tar WASP sig an uppdraget att samordna insatser inom området, ofta kallat ”AI for Science”, i Sverige.

– Initiativet bygger på de framgångsrika samarbetena mellan WASP och Stiftelsens övriga forskningsprogram inom hållbara material och livsvetenskap, och de behov som man då har sett, säger Anders Ynnerman, WASP:s programdirektör. Och fortsätter:
– Ett av målen är att främja nya vetenskapliga genombrott genom att överbrygga klyftan mellan den senaste AI-forskningen och andra vetenskapsområden.

Utvecklingen av artificiell intelligens går framåt i extrem hastighet och nya applikationer dyker kontinuerligt upp i alla samhälls- och industrisektorer. AI blir också ett allt viktigare verktyg vid vetenskapliga arbeten inom praktiskt taget alla vetenskapsområden. Användningen av AI är dock i de flesta vetenskapliga fält fortfarnde i sin linda, och snabba insatser behövs därför för att öka kunskapen och användandet inom en mängd vetenskapliga tillämpningar.

En viktig tillgång i AI for Science är den nationella AI-superdatorn Berzelius, finansierad av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, som har möjliggjort genombrott inom en rad discipliner. För att stödja både nuvarande och nya användargrupper har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljat 125 miljoner kronor för en uppgradering till den senaste GPU-arkitekturen hösten 2024. 

Detta kommunicerades nyligen av Linköpings universitet 

Kontakt:

Anders Ynnerman, programdirektör WASP
E-post: [email protected]
Tel: 011-36 33 09