Adam Slabon

Wallenberg Academy Fellow 2021

Teknik

Dr Adam Slabon
Stockholms universitet

Ska återvinna naturresursen lignin och skapa nya hållbara material

När trä ska bli till papper, bildas lignin som en biprodukt. Ofta förbränns ligninet och blir värme. Men det är ett naturmaterial med flera spännande kemiska egenskaper. Wallenberg Academy Fellow Adam Slabon utvecklar metoder för att tillvarata lignin, och omvandla det till funktionella material eller biobränsle. 

Lignin fungerar som ett slags bindemedel i växter och träd, som tillsammans med cellulosafibrer ger växterna deras styrka. Men när trä till exempel ska bli till papper är ligninet i vägen. Därför löser man ut det från pappersmassan. Det blir en biprodukt, som i dagsläget ofta bränns upp för att generera värme.  

Utifrån ett kemiskt perspektiv är förbränningen av lignin dock ett slöseri. Lignin, som i sig självt är ett hållbart material, byggs upp av mindre kemiska byggstenar som har åtråvärda egenskaper. Adam Slabon, dr i oorganisk kemi vid Stockholms universitet, utvecklar nu metoder som ska göra det möjligt att i stor skala återvinna lignin och omvandla det till andra hållbara material. 

Ett första viktigt steg är att kunna bryta ner de enorma ligninmolekylerna till mindre bitar. Tidigare har detta gjorts med hjälp av en metod som bland annat kräver fossila bränslen. Adam Slabon utvecklar i stället en elektrokemisk metod, som är mer miljövänlig och dessutom bevarar viktiga delar av ligninet bättre. I ett andra steg ska han ta solljuset till hjälp för att skapa olika funktionella material eller ett hållbart biobränsle. Det långsiktiga målet är att en av våra största naturtillgångar ska komma till bättre nytta. 

Foto: Sebastian Pzrybylski