Alicia Dickenstein

Matematikprogrammet 2016

Gästprofessor

Alicia Dickenstein
Professor vid Universidad de Buenos Aires, Argentina

Nominerad av:
KTH

Algebraisk geometri med tillämpningar i biokemi 

Alicia Dickenstein är för närvarande professor vid Universidad de Buenos Aires, Argentina. Hon kommer, tack vare anslaget från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, vara gästprofessor vid Institutionen för matematik, KTH, Stockholm. 

Alicia Dickensteins forskning är inriktad på grundläggande aspekter av algebraisk geometri, ett sedan länge centralt ämne med djupgående och betydande kopplingar till nästan alla grenar av modern matematik. Dessa kopplingar inkluderar även nya tillämpningar av ämnet i andra vetenskaper, till exempel i biologi, kemi och fysik.  

Det huvudsakliga målet med projektet omfattar dels teoretiska studier, dels tillämpningar av metoder från beräkningsorienterad algebraisk geometri för att göra modeller av olika fenomen. Den teoretiska delen kommer att med geometriska och kombinatoriska metoder utforska flera olösta problem i algebraisk geometri. Av särskilt intresse här är studier av polytoper, som är polygoner (månghörningar) generaliserade till högre dimensioner. 

Den tillämpade delen av projektet kommer att omfatta datorstödd geometrisk design samt beräkningsanalys av biokemiska reaktionsnätverk. Beräkningsorienterad algebraisk geometri gör det möjligt att förstå dynamiken hos centrala biokemiska mekanismer utifrån de underliggande reaktionsnätverkens struktur. Detta kan göras utan att behöva använda simuleringar eller bestämma de många okända parametrarna som ingår i modelleringen. 

Alicia Dickenstein är en av de mest framstående forskarna inom algebraisk geometri. Hennes arbeten har kopplingar till andra områden inom matematisk grundforskning, som komplex analys och dynamiska system, förutom betydelsen för flera tillämpade områden, som kvantitativ biologi. Hon är även vice ordförande i Internationella matematikunionen och spelar därmed en central roll i hela det matematiska samfundet.