Andrea Scotti

Wallenberg Academy Fellows 2023

Naturvetenskap

Dr Andrea Scotti
Institute of Physical Chemistry, RWTH, Aachen, Tyskland 

Nominerad av Lunds universitet

Ska utforska hur det går att tillverka konstgjort blod

Blodet har formats av evolutionen så att det ska rinna genom våra ådror i en takt som gör att cellerna hinner ta upp syre och näring. Wallenberg Academy Fellow Andrea Scotti ska studera hur olika partiklar i en vätska påverkar dess flöde. Hans mål är bland annat är att förstå vilka egenskaper hos partiklar som måste kontrolleras om man vill skapa ett syntetiskt blod av rätt viskositet.   

En del vätskor beter sig på ett väldigt komplext vis. Under vissa förutsättningar kan de vara rinniga som vatten, under andra uppför de sig nästan som ett fast material. Exempel på sådana vätskor är hudkrämer, majonnäs och blod. Vårt blod flödar till exempel olika beroende på om det flyter fram i en artär, ven eller kapillär. 

Eftersom blod innehåller väldigt många olika komponenter är det svårt att veta vad som orsakar den varierade viskositeten, men gemensamt för alla vätskor som beter sig komplext är att de innehåller mjuka partiklar av olika slag. För att förstå hur mjuka partiklar påverkar ett vätskeflöde, ska dr Andrea Scotti, som vid tidpunkten för ansökan arbetade vid Institute of Physical Chemistry, RWTH, Aachen, Tyskland, detaljstudera modellsystem av vätskor. Genom att kombinera röntgenstrålning och neutroner ska han skapa sig en bild av hur mjuka partiklar organiserar sig och ändrar form i ett flöde. 

I ett andra steg ska han sedan utveckla syntetiska motsvarigheter till biologiska material, som röda blodkroppar. Förhoppningen är att han bland annat ska ta ett kunskapskliv mot framställningen av syntetiskt blod. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Andrea Scotti att vara verksam vid Lunds universitet.  

Foto Patrik Lundin