Autonoma system förutspås innebära den fjärde industriella revolutionen. I Sverige pågår en intensiv forskning inom området. Det handlar om smarta system i städer, system som styr fordon och trafiksystem, självstyrande gruvor och lager, smarta robotar som kan se och förstå sin omgivning.
Avancerad mjukvaruutveckling med hjälp av bland annat deep learning och cloud robotics är något av det som forskarna och doktoranderna vid Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, WASP, jobbar med. Möt Bo Wahlberg, vid KTH, som forskar på självständiga fordon och trafiksystem. Lundaforskarna Karl-Erik Årzén, som jobbar med att möjliggöra de supersnabba beräkningarna som krävs och Kalle Åström som med hjälp av deep learning lär robotar se och tolka sin omgivning samt doktoranden Linnea Persson, KTH, som ingår i WASP forskarskola.
Producerad av Mediabruket 2017