Även naturvetare får del av nationellt institut för avancerade studier

Projektanslag 2015

Projektanslag 2015

Projekt: 
Swedish Collegium for Advanced Study

Huvudsökande: 
Professor Björn Wittrock
Uppsala universitet

Medsökande:
Hans Ellegren
Dan Larhammar
Ulf Landegren
Nikolai Piskunov
Ulf Danielsson
Carl-Henrik Heldin
Gunnar Ingelman
Ulf Pettersson

Beviljat anslag:
18 000 000 kronor under fem år

Swedish Collegium for Advanced Study är ett nationellt institut för avancerade studier där forskare inom samhällsvetenskap och humaniora under en tid helt får fokusera på sin forskning under maximal grad av intellektuell frihet. Nu ska institutet utvidga sin verksamhet och inkludera även spetsforskning inom naturvetenskap och medicin. 

Mitt i Botaniska trädgården i Uppsala, i byggnaden Linneanum från tidigt 1800-tal, ligger Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS). SCAS tillkom 1985 på initiativ av svenska forskningsråd och stiftelser. Institutet är nationellt men har Uppsala universitet som värduniversitet. Institutet ger ledande seniora forskare och yngre lovande forskare möjlighet till koncentrerat vetenskapligt arbete under en begränsad tid.

– Detta behövs mer än någonsin. Forskarna som kommer till SCAS slipper till exempel undervisningsbördan och andra åtaganden. Det måste finnas platser där den helt nyfikendriva forskningen kan få plats, säger Björn Wittrock, professor i statsvetenskap och föreståndare för SCAS.

Men det är inte meningen att forskarna som kommer till SCAS ska isolera sig. Alla ger under sin termin eller sitt år vid institutet ett seminarium om det egna ämnet (med obligatorisk närvaro för samtliga) och alla luncher intas tillsammans i matsalen. Tanken är att det ska finnas en vetenskaplig gemenskap där helt nya idéer kan få födas och prövas.

Öppnar upp för naturvetenskap

Den förändring som nu står för dörren, och som får stöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är att öppna SCAS även för forskare inom naturvetenskaperna. Också hos dessa forskare finns behov av att under en begränsad tid få arbeta koncentrerat och självständigt. Ett exempel kan vara behovet av att reflektera över de långsiktiga implikationerna av de nya stora datamängder som nya tekniska framsteg banat vägen för. Ett naturvetenskapligt program med fyra olika inriktningar kan vara klart att starta år 2017.

Institut liknande SCAS finns även på andra platser i världen och samarbetar i olika nätverk. Till de mer välkända hör Institute for Advanced Study i Princeton, Wissenschaftskolleg zu Berlin och instituten vid Harvard och Stanford University.

Text Uppsala universitet
Foto SCAS