Christina Williamson

Wallenberg Academy Fellow 2021

Naturvetenskap

Dr Christina Williamson
University of Colorado, Boulder, USA

Nominerad av Göteborgs universitet

Ska minska osäkerheterna i klimatprognoser

I dagsläget har forskare relativt lite kunskap om hur olika partiklar i atmosfären påverkar klimatet. Wallenberg Academy Fellow Christina Williamson ska utveckla tekniker för att utforska detta. Hennes mål är att generera kunskap som radikalt kan minska osäkerheterna i dagens klimatprognoser. 

I atmosfären finns så kallade aerosoler, som exempelvis kan vara ökendamm eller sotpartiklar från förbränning. Dessa aerosoler interagerar med både solljuset och molnen och påverkar därmed jordens klimat. Forskare har dock relativt lite kunskap kring vilken roll exempelvis partiklarnas storlek, form eller plats i atmosfären spelar för uppvärmningen av atmosfären och detta leder till osäkerheter i dagens klimatprognoser. 

För att prognoserna ska bli säkrare kommer dr Christina Williamson vid University of Colorado, Boulder, USA, att på ett målinriktat vis reda ut vilka effekter olika slags aerosolfaktorer har på klimatet. Med hjälp av tekniken, emulated perturbed parameter ensemble (EPPE), som är baserad på maskininlärning, ska hon först identifiera de aerosolfaktorer som ger störst osäkerheter i dagens prognoser. Sedan ska hon använda instrument som från forskningsflygplan och markstationer kan mäta hur just dessa aerosolfaktorer påverkar klimatet.

Den kunskap hon samlar in kommer att bidra till radikalt förbättrade prognoser. Det i sin tur kommer att ge ett bättre kunskapsunderlag för alla beslut vi måste ta för att mildra och anpassa oss till klimatförändringarna.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Christina Williamson att vara verksam vid Göteborgs universitet. 

Foto: Josh Vertucci