Daniella Rylander Ottosson

Wallenberg Academy Fellow 2021

Medicin

Dr Daniella Rylander Ottosson
Lunds universitet

Omprogrammerade celler ska läka hjärnan

Personer som har schizofreni, epilepsi eller sjukdomar inom autismspektrumet, saknar ofta fungerande interneuron. Det är speciella celler som reglerar nervsignaler i hjärnan. Wallenberg Academy Fellow Daniella Rylander Ottosson utvecklar metoder för att kunna återställa interneuronens funktion. 

De flesta interneuron som finns i vår hjärna hämmar nervsignaler, så att hjärnan inte överstimuleras. Vid många neurologiska sjukdomar tycks dock interneuronen brista i sin funktion, vilket rubbar balansen i hjärnan.  

Dr Daniella Rylander Ottosson, Lunds universitet, har som mål att försöka återskapa hjärnans interneuron genom att programmera om så kallade gliaceller. Det är ett slags stödceller i hjärnan som omger nervceller och bidrar med näring och syre till dem. 

Genom att injicera modifierade virus i hjärnan på möss, har Daniella Rylander Ottosson lyckats föra in gener i mössens gliaceller och omvandla dem till interneuroner. Hon har även visat att det går att omprogrammera mänskliga gliaceller till interneuroner i cellkulturer. Nu ska hon finslipa omprogrammeringsmetoden och undersöka om det går att forma nya fullfungerande mänskliga interneuron i en modell av mänsklig hjärnvävnad och i möss. Förhoppningen är att metoden ska kunna ligga till grund för framtida cellterapier där hjärnans celler kan självläka för att återställa balansen i hjärnan.  

Foto: Johan Persson