Datadriven forskning inom smittspridning och infektionsbiologi 

För att mötta framtida utbrott av virus, bakterie eller andra mikrober behövs en djup kunskap om livscykeln och infektionsmönstret för varje enskild virus/mikrob samtidigt som vi behöver få en bättre förståelse för globala spridningsmönster och arvsmassans förändring över tiden.

Även inom detta område genereras nu en enorm mängd data som kan användas för att utveckla epidemiologiska modeller med allt större precision. 

Datadriven forskning inom infektionsbiologi och epidemiologi bygger dessutom vidare på kunskap från de tre andra delområdena som beskrivits ovan och länkar dem samman. För att förutsäga vilka virus och mikroorganismer som i framtiden kan infektera den mänskliga populationen måste vi förstå både ekologiska och evolutionära processer. För att utveckla nya läkemedel och vacciner behövs förutom specialkunskap om virus/mikrober också kunskap om molekylers struktur och funktion. Och för att förstå hur människor i olika åldrar och med olika sjukdomshistoria reagerar på infektioner och läkemedel behövs forskning inom precisionsmedicin.