Eero Saksman

Matematikprogrammet 2015

Gästprofessor

Eero Saksman professor vid Helsingfors universitet

Nominerad av:
Lunds universitet

Ny matematik med gamla rötter

Eero Saksman är för närvarande professor vid Helsingfors universitet, Finland. Han kommer, tack vare anslaget från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, vara gästprofessor vid Matematikcentrum, Lunds universitet.

Eero Saksman är en av de mest framstående matematiska analytikerna i Finland. Hans forskningsintressen är mycket breda, och innefattar komplex analys, operatorteori, geometrisk analys och sannolikhetsteori. Han är en ledande expert på kopplingar mellan komplex analys samt operatorteori och teorin om så kallade Dirichletserier, införda på 1800-talet av den tyske matematikern Lejeune Dirichlet.

Forskningsområdet har under de senaste trettio åren fått mycket uppmärksamhet, dess ålder till trots. Det bygger på en grundläggande insikt som gjordes av den danske matematikern Harald Bohr som började intressera sig för problem kopplade till Dirichletserierna i början av förra seklet.

Sedan dess har flera grundläggande frågor klarats upp. Ett växande antal forskare, med olika bakgrund, som har blivit engagerade i området har också lyckats lösa ett antal utmanande problem. Lösningarna kräver okonventionell kombination av verktyg från olika matematikområden som harmonisk analys, funktionalanalys och komplex analys samt analytisk talteori vilket förutsätter stor bredd och gärna samverkan av flera forskare. Eero Saksmans förmåga att på oväntade och mycket kreativa sätt förena tekniker från dessa och flera andra av matematikens områden har gjort honom till en uppskattad samarbetspartner. Flera av forskarna i Lund har redan lyckade erfarenheter av tidigare gemensamma projekt.