Elif Eroglu

Wallenberg Academy Fellow 2023

Medicin

Dr Elif Eroglu
Karolinska Institutet

Ska förmå hjärtat att läka skadade delar efter en infarkt

Revbenssalamandrar är ett groddjur som kan läka sitt hjärta efter att det har blivit skadat. Wallenberg Academy Fellow Elif Eroglu studerar dessa djur för att förstå hur läkningen går till. Målet är att kunna manipulera celler i det mänskliga hjärtat så att de kan läka såren efter en hjärtinfarkt. 

Under en hjärtinfarkt får miljontals hjärtmuskelceller syrebrist och dör. Det leder till en oåterkallelig skada på det mänskliga hjärtat. Muskelcellerna ersätts med andra celler, fibroblaster, och det uppstår ett försvagande ärr på hjärtmuskeln. 

Det finns dock djur som klarar att läka sina hjärtan. Dr Elif Eroglu vid Karolinska Institutet studerar ett sådant djur: revbenssalamandrar. Hon har upptäckt att celler som omsluter hjärtat, så kallade epikardiella celler, förflyttar sig till det skadade området. Sedan utnyttjar de ett speciellt protein, claudin 6, för att haka fast vid varandra. De formar ett vaxkakeliknande mönster under läkprocessen. Detta tycks vara viktigt, för när forskarna slår ut den förmågan upphör återväxten av muskelceller. 

Nu ska Elif Eroglu utforska varför det hexagonala mönstret behövs för läkningsprocessen och om även salamandrars celler bildar fibroblaster i stället för läkande muskelceller utan det. I en organoid av hjärtat – en tredimensionell självorganiserad struktur av hjärtceller som forskare odlar fram – kommer hon också försöka förmå mänskliga epikardiella celler att bilda det hexagonala mönstret. Det långsiktiga målet är att hitta strategier för att kunna läka det mänskliga hjärtat efter en hjärtinfarkt.  

Foto Patrik Lundin