Chris Biemann

Wallenberg Academy Fellow 2015

Teknik

Dr Chris Biemann
Technische Universität Darmstadt

Nominerad av 
Göteborgs universitet

En dator som kan utveckla sitt språk

Nästa generations datorer kommer sannolikt att kunna lära sig nya saker. Som Wallenberg Academy Fellow ska Chris Biemann ta fram datorer som kan utveckla sitt språk, precis så som vi människor gör. Genom analys av stora mängder texter ska datorn till exempel kunna dra slutsatsen att ”pall” och ”stol” står för liknande saker.

När datorn uppfanns använde vi den som en räknemaskin. Numera fyller datorer många fler funktioner, men endast sådana som programmeraren har förutbestämt. Funktionen är statisk och förändras inte. För att ytterligare bredda datorers användningsområden, utvecklar forskare nu den kognitiva generationens datorer, som ska kunna lära sig saker och själva förfina sina förmågor.

Ett embryo till detta finns redan i exempelvis sökmotorer, som tar hänsyn till vilka sidor på internet du tidigare har besökt i presentationen av ett sökresultat. Dr Chris Biemann vid Technische Universität Darmstadt är en av de forskare som vill ta detta mycket längre. Han utvecklar datorers språkförmåga. Precis som ett barn ska datorn gradvis kunna lära sig ett språk. Ju mer text systemet skannar av, desto bättre ska det bli på att förstå innebörden av olika ord och hur de relaterar till varandra.

Om datorer får ett välfungerande språk kan vi börja interagera med datorer på ett helt nytt vis. Kanske blir till och med science fiction-filmernas talande robotar en verklighet?

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Chris Biemann att ha sin verksamhet på Göteborgs universitet.

Foto: Markus Marcetic