Wallenberg Clinical Scholar Martin L Olsson och hans kollegor forskar om blodgrupper. Ett mål är att identifiera fler blodgrupper än de vi känner till i dag, för att matchningen mellan blodgivare givare och mottagare ska bli perfekt. Det är något som de också redan lyckats med. När de hittade den mycket sällsynta blodgruppen MAM öppnades också en möjlighet till att i framtiden odla blod i laboratorium.
Martin och hans kollegor vid Lunds universitet har också upptäckt fyra blodgruppssystem som alla har specifika egenskaper. Detta kan vara viktigt för behandling av flera sjukdomar eftersom det visat sig att blodgrupper kan påverka så olika saker som vilka infektioner vi får och hur lätt det är att få blodpropp. De kan till och med påverka risken för cancer.
Producerad av Faktabruket 2021