När du går till läkaren och får råd eller behandling för allt från infekterade sår till en hjärtoperation så tänker du säkert att det finns forskning bakom allt som läkaren då gör. Men mycket handlar om att fortsätta med sådant som hittills verkat fungera. Bara en femtedel av all sjukvård har god evidens. Alltså är vetenskapligt bevisat att den fungerar menar forskaren Stefan James, Uppsala universitet. Samtidigt säger han att behandlingar baserade på enbart klinisk erfarenhet inte behöver vara dåliga. Men erfarenheten måste vara systematiskt sammanställd om man ska veta vad som fungerar bäst, och det är det som Stefan James ägnar sin forskningstid åt vid sidan om jobbet som hjärtkirurg. Tack vare hans forskning har flera behandlingsmetoder förändrats.
Producerad av Faktabruket 2023