Steffi Burchardt, Uppsala universitet, forskar på utslocknade vulkaners magmakammare. De kan hjälpa oss att förstå de över 1000 aktiva vulkaner som finns i världen idag.
Hon har upptäckt en helt ny och paradoxal egenskap hos magma: att den kan spricka trots att den flyter. Det kan vara viktig för att förutsäga en vulkans utbrott och hur stort utbrottet kommer att bli. Men fyndet kan kanske också avslöja något mer - en fråga som länge lockat forskare - hur guldmalm bildas.
Producerad av Faktabruket 2019