WISDOME – porten till en dold och fascinerande värld

Du färdas in i kroppen, bland blodkroppar, proteiner, virus och bakterier eller slungas ut i universum och landar på Mars. Visualiseringstekniken och de pedagogiskt uppbyggda produktionerna ger en inblick i det vi har omkring oss men annars inte kan se. De ger kunskap och väcker nyfikenhet på vetenskap. Inom några år räknar man med närmare två miljoner besökare på fem platser runt om i landet.

Anders Ynnerman

WISDOME – Wallenberg Immersive Science Communication Dome

WISDOME syftar till att skapa ökat intresse för teknik och naturvetenskap, framförallt bland Sveriges unga.

Vid fem Science centers, i Malmö, Stockholm, Göteborg, Umeå och Norrköping kommer domteatrar visa vetenskapliga visuella produktioner speciellt producerade för teatrarna.

Produktionerna skapas vid Linköpings universitet i Norrköping.

Jubileumsdonation om 150 miljoner kronor 

 

WISDOME:s hemsida

I Norrköping, på Visualiseringscenter C, finns sedan många år en dom, en kupolformad interaktiv biograf för filmer i 360 grader. Curiosum i Umeå, Tekniska museet i Stockholm, Science Center Malmö Museer och Universeum i Göteborg är nu på väg att bygga sina.

I domerna kan man med visualiseringsteknikens hjälp ta besökarna till platser de annars aldrig har möjlighet att besöka, till exempel in i människokroppen, bakåt i historien eller ut bland andra galaxer, och skapa sammanhang i sådant som annars kan te sig ogripbart. 
– Vetenskapen står i centrum. Domen är viktig för att skapa intryck och omsluta åskådaren men det är berättelsen som bär det visuella, säger Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering som är den som byggt upp Visualiseringscenter C och som konsortiedirektör också leder arbetet med domproduktionerna.

Från specialeffekter i film till mitokondrier

Det är den internationellt nydanande visualiseringstekniken som utvecklats vid Linköpings universitet i Norrköping, som låter oss se det som annars skulle vara dolt, som skapar förståelse för komplexa samband, stora abstrakta datamängder och för skeenden som är för små, för stora, för snabba eller för långsamma för människan att överblicka. 

– Det interaktiva lärandet står i centrum och vi kommer att kunna få en viktig roll i införandet av ny och välgrundad digital pedagogik inte bara på Science Centers utan även i skolor och i lärarutbildningarna, säger Anders Ynnerman. 

Teamet i Norrköping utformar berättelser och upplevelser som förklarar hur världen fungerar utifrån banbrytande forskning.

– Den första produktionen som handlar om specialeffekter i film kommer till våren. Sedan är ytterligare fyra produktioner planerade; om rymden, AI, molekyler och mitokondrier samt om klimat och miljö, berättar Anders Ynnerman.

Det är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses Jubileumsdonation på 150 miljoner kronor som har gjort att visualiseringstekniken kan installeras på de fem orterna och som finansierar de fem dompresentationerna.

– Vi vill inspirera barn och ungdomar till att upptäcka hur spännande vetenskap kan vara. Landets Science centers fyller en viktig funktion genom att de på ett lekfullt sätt åskådliggör och väcker nyfikenhet för vetenskaplig forskning. Det är viktigt att de också får en möjlighet att göra det med hjälp av den senaste tekniken inom området, både för att den i sig är en del av vetenskapen och för att locka så många besökare som möjligt, säger Peter Wallenberg Jr, Stiftelsens ordförande.

WISDOME är en förkortning och står för Wallenberg Immersive Science Communication Dome.

– Inom Science Center-världen har satsningen redan rönt stor uppmärksamhet och projektet kommer att knyta till sig ett antal internationella partners som American Museum of Natural History och Singapore Science Center, berättar Anders Ynnerman.

Först i tur att öppna ny domverksamhet är Curiosum i Umeå som planeras att invigas under 2020. Till domerna kommer också utställningar och interaktiva labb och lärmiljöer att skapas.

Text Carina Dahlberg
Bild Magnus Bergström