Insekternas värld förändras. Men på vilket sätt? Och hur snabbt? Fredrik Ronquist vid Naturhistoriska riksmuseet vill ta reda på vilka insekter som lever var, och hur många de är, i hela Sverige och på hela Madagaskar.
Insekter är avgörande för hela ekosystem. De bryter ner gamla djur och växter. De är mat för andra, och de möjliggör mat för oss – då tillexempel bin pollinerar växter. Än så länge är insekternas artrikedom enorm.
Men vad händer där när gamla skogar försvinner, när vildmark blir åkermark, när gifter mot skadedjur drabbar även de insekter som behövs – och när jorden blir varmare?
Projektet är en unik kartläggning av insekternas värld som gör det möjligt att i framtiden förstå hur vi förändrar den värld vi lever i.
Producerad av Faktabruket 2022