Tänder och ben avslöjar hur bantufolkets jordbrukskunskaper spreds över den afrikanska kontinenten. Konsten att odla har uppstått på olika ställen i världen, isolerade från varandra. Vid gränsen mellan Kamerun och Nigeria, levde bantutalande folk som blev jordbrukare för ungefär 5000 år sedan.
Hur deras kunskaper spred sig till andra grupper av människor och över Afrika ha forskare haft olika teorier om. Carina Schlebush, Uppsala universitet, har tagit genetiken till hjälp för att kartlägga dess vägar. Bantufolkets jordbruksexpansion är en av världens största och la grunden till en helt ny livsstil.
Producerad av Faktabruket 2022